MacBook Pro - Podstawowe cechy MacBooka Pro

background image

Podstawowe cechy MacBooka Pro

®

®

Przycisk

włączania

Lampka kontrolna kamery

Kamera FaceTime HD

Wbudowane
głośniki stereo

Lampki wskaźnika
baterii (z boku)

Mikrofon

Lampka
kontrolna uśpienia

Odbiornik
podczerwieni (IR)

Gładzik

Napęd szczelinowy
SuperDrive

Gniazdo
zabezpieczające

background image

21

Rozdział 2

Życie z MacBookiem Pro

Wbudowana kamera FaceTime HD i lampka kontrolna kamery
Dołączony program FaceTime pozwala na połączenia wideo z innymi użytkownikami
FaceTime (na iPhonie 4, nowym iPodzie touch lub Macu z FaceTime). Program Photo
Booth umożliwia robienie zdjęć, a iMovie — nagrywanie filmów. Praca kamery
FaceTime HD sygnalizowana jest światłem lampki kontrolnej.

Wbudowany mikrofon
Służy do nagrywania dźwięków oraz prowadzenia rozmów ze znajomymi przez Internet
za pomocą dołączonego programu FaceTime lub iChat.

Wbudowane głośniki stereo
Pozwalają słuchać muzyki, filmów, gier i plików multimedialnych.

Bateria wbudowana oraz wskaźnik kontrolny baterii
Pozwala używać zasilania z baterii, gdy w pobliżu nie ma gniazdka zasilania. Wciśnięcie
przycisku baterii powoduje zaświecenie lampek pokazujących stopień jej naładowania.

Gładzik
Można klikać lub klikać dwukrotnie w dowolnym miejscu na gładziku, przesuwać
wskaźnik jednym palcem oraz używać gestów wielodotykowych (opisanych na stronie 26).

Lampka kontrolna uśpienia
Biała, pulsująca lampka kontrolna sygnalizuje uśpienie MacBooka Pro.

Odbiornik podczerwieni
Pozwala na sterowanie programem Keynote z odległości nie przekraczającej 9 metrów za
pomocą pilota Apple (dostępnego osobno).

Gniazdo zabezpieczające
Służy do zabezpieczania komputera przed kradzieżą poprzez podłączenie specjalnej linki
(dostępnej osobno).

Napęd szczelinowy SuperDrive
Ten napęd optyczny odczytuje i nagrywa standardowych rozmiarów płyty CD oraz DVD.

®

Przycisk włączania
Służy do włączania i wyłączania MacBooka Pro, a także do jego usypiania.

background image

22

Rozdział 2

Życie z MacBookiem Pro