MacBook Pro - Funkcje klawiatury MacBooka Pro

background image

Funkcje klawiatury MacBooka Pro

Klawisze
Głośności

Klawisze
jasności

Klawisz
wysuwania

Klawisz
wyciszania

Klawisze
multimediów

Klawisze podświetlenia
klawiatury

Klawisz
Mission Control

Klawisz
Launchpad

®

Klawisz
funkcyjny (fn)

background image

23

Rozdział 2

Życie z MacBookiem Pro

Klawisz funkcyjny (fn)
Wciśnij i przytrzymaj, aby aktywować specjalne działania przypisane klawiszom
funkcyjnym (F1 do F12). Jeżeli chcesz poznać sposoby definiowania klawiszy funkcyjnych,
wybierz Pomoc > Centrum pomocy i poszukaj hasła „klawisze funkcyjne”.

Klawisze jasności (F1, F2)
Pozwalają zwiększać ( ) lub zmniejszać ( ) jasność ekranu .

Klawisz Mission Control (F3)
Pozwala otwierać Mission Control, czyli widok wszystkich programów uruchomionych
w danej chwili na MacBooku Pro, obejmujący także Dashboard, przestrzenie robocze
i otwarte okna.

Klawisz Launchpad (F4)
Pozwala otwierać Launchpada, dającego szybki dostęp do wszystkich programów na
MacBooku Pro. Aby otworzyć dany program, wystarczy w niego kliknąć.

o

Klawisze podświetlenia klawiatury (F5, F6)
Pozwalają zwiększać (o) lub zmniejszać (

ø

) jasność podświetlenia klawiatury.

Klawisze multimediów (F7, F8, F9)
Wciśnięcie klawisza ( ) przewija do tyłu, klawisza (

) rozpoczyna lub wstrzymuje

odtwarzanie, natomiast wciśnięcie klawisza ( ) przewija do przodu utwór, film lub pokaz
slajdów.

Klawisz wyłączania dźwięku (F10)
Służy do wyłączania dźwięku odtwarzanego przez wbudowane głośniki i urządzenie
podłączone do gniazda wyjścia dźwięku.

-

Klawisze głośności (F11, F12)
Pozwalają zwiększać (

-

) lub zmniejszać (

) głośność dźwięku pochodzącego

z wbudowanych głośników oraz gniazda wyjściowego dźwięku.

C

Klawisz wysuwania płyty
Służy do wysuwania płyty z napędu. Klawisz ten należy nacisnąć i przytrzymać.
Wysunięcie płyty następuje także po przeciągnięciu jej ikony do Kosza.

background image

24

Rozdział 2

Życie z MacBookiem Pro