MacBook Pro - Viktig sikkerhetsinformasjon

background image

Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL:

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til brann,

støt eller andre skader på person og utstyr.

Innebygd batteri Ikke ta batteriet ut av MacBook Pro-maskinen. Batteriet bør byttes
ut av en Apple-autorisert serviceleverandør . Ikke bruk MacBook Pro-maskinen hvis
den har falt i bakken eller har blitt knust, bøyd, deformert eller skadet. Ikke eksponer
MacBook Pro-maskinen for ekstreme varmekilder, for eksempel radiatorer eller peiser,
hvor temperaturene kan bli over 100 °C.

Riktig håndtering Undersiden av MacBook Pro-maskinen kan bli svært varm selv ved
normal bruk. MacBook Pro overholder grensene for overflatetemperatur tilgjengelig
for brukere, definert av International Standard for Safety of Information Technology
Equipment (IEC 60950-1).

background image

71

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Følg disse retningslinjene for å bruke datamaskinen på en sikker måte og for å redusere
muligheten for varmerelaterte skader:

Â

Når du skal bruke MacBook Pro, plasserer du den på en stabil flate som gir
tilstrekkelig luftsirkulasjon under og rundt maskinen.

Â

Plasser aldri MacBook Pro-maskinen på en pute, teppe eller annet mykt materiale når
den skal brukes. Slikt materiale kan blokkere maskinens ventilasjon.

Â

Du må aldri sette eller legge noe på eller over tastaturet når du bruker MacBook Pro-
maskinen.

Â

Skyv aldri gjenstander inn i ventilasjonsåpningene på maskinen.

Â

Hvis du har MacBook Pro-maskinen på fanget, og den blir ubehagelig varm, tar du
den bort fra fanget og setter den på en stabil overflate.

Vann og våte steder Hold MacBook Pro-maskinen unna vann og andre væskekilder,
for eksempel drikke, oppvaskkummer, badekar, dusjkabinett og lignende. Beskytt
MacBook Pro-maskinen mot fukt, nedbør og tåke.

MagSafe-strømforsyningsenhet (85 W) Bruk kun strømforsyningsenheten som fulgte
med MacBook Pro-maskinen eller en Apple-autorisert strømforsyningsenhet som er
kompatibel med dette produktet. Forsikre deg om at støpseldelen og strømkabelen er
riktig tilkoblet adapterdelen av strømforsyningsenheten før du kobler hele enheten til
strømnettet.

Strømforsyningsenheten kan bli svært varm selv ved normal bruk. MacBook Pro
overholder grensene for overflatetemperatur tilgjengelig for brukere, definert av
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).

background image

72

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Gjør ett av følgende for å redusere muligheten for overoppheting av
strømforsyningsenheten og for varmerelaterte skader:

Â

Koble strømforsyningsenheten direkte til en veggkontakt.

MagSafe-plugg

Støpsel

MagSafe-strømforsyningsenhet

Â

Hvis du bruker forlengelseskabelen, plasserer du strømforsyningsenheten på et bord
eller på gulvet der det er god ventilasjon.

MagSafe-plugg

MagSafe-strømforsyningsenhet

Strømkabel

background image

73

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Koble fra strømforsyningsenheten og koble fra eventuelle andre kabler hvis ett av
følgende skjer:

Â

Du vil installere mer hukommelse eller oppgradere harddisken.

Â

Du vil rengjøre kabinettet (bruk kun den anbefalte framgangsmåten som er
beskrevet på side 76).

Â

Strømkabelen eller støpselet blir ødelagt.

Â

MacBook Pro-maskinen eller strømforsyningsenheten kommer i kontakt med regn,
mye fuktighet eller at væske søles på enheten.

Â

MacBook Pro-maskinen eller strømforsyningsenheten har blitt utsatt for slag, om
kabinettet er skadet eller om du tror at service eller reparasjon er nødvendig.

MagSafe-strøminntaket inneholder en magnet som kan slette data på kredittkort, iPod-
enheter eller andre enheter. For å sikre dataene dine bør du derfor ikke plassere slike
eller andre enheter som er ømfintlige for magnetisme, nærmere inntaket enn 25 mm.

Hvis det kommer fremmedlegemer inn i MagSafe-strøminntaket, fjerner du dem
forsiktig med en tørr bomullspinne.

MagSafe-spesifikasjoner:

Â

Frekvens: 50 til 60 Hz, en-faset

Â

Spenning: 100 til 240 V

Â

Utgangsspenning: 18,5 V likestrøm, 4,6 A

background image

74

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Hørselsskader Varige hørselsskader kan oppstå hvis øre- eller hodetelefoner brukes med
høyt volum. Over tid kan du venne deg til et høyt lydnivå som kan høres normalt ut for
deg, men som likevel kan skade hørselen. Hvis du merker øresus eller får problemer med
å oppfatte tale, avslutter du lyttingen og får utført en hørselskontroll. Jo høyere volumet
er, dess kortere tid tar det før hørselen kan bli påvirket. Hørselseksperter foreslår at du
gjør følgende for å beskytte hørselen:

Â

Begrens tiden du spiller musikk med høyt volum gjennom hodetelefonene.

Â

Unngå å øke volumet for å overdøve støyende omgivelser.

Â

Reduser volumnivået hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten av deg.

Høyrisikoaktiviteter Denne datamaskinen er ikke beregnet for bruk i drift av
kjernekraftverk, flynavigasjons- eller flykommunikasjonssystemer, luftfartskontroll eller
annen bruk hvor feil i maskinen kan føre til død, skader eller alvorlige miljøødeleggelser.

Laserinformasjon for optiske stasjoner

ADVARSEL:

Hvis du utfører andre justeringer eller handlinger enn det som står angitt i

utstyrets brukerhåndbok, kan forårsake helseskadelig radioaktiv stråling.

Den optiske stasjonen i maskinen inneholder en laser som er sikker i vanlig bruk, men
som kan skade øynene hvis den tas fra hverandre. For sikkerhets skyld bør du overlate
service av utstyret til en Apple-autorisert serviceleverandør.

background image

75

Kapittel 5

Sist, men ikke minst