MacBook Pro - Viktig informasjon om håndtering av datautstyret

background image

Viktig informasjon om håndtering av datautstyret

MERKNAD:

Hvis du ikke følger disse sikkerhetsinstruksjonene, kan det føre til skade på

MacBook Pro-maskinen eller annet utstyr.

Bruksmiljø Hvis du bruker MacBook Pro-maskinen når det er varmere eller kaldere, kan
det påvirke ytelsen:

Â

Brukstemperatur: 10 til 35 °C

Â

Oppbevaringstemperatur: -20 til 45 °C

Â

Relativ luftfuktighet: 5 til 90% (ikke-kondenserende)

Â

Maksimumshøyde ved bruk: 0 til 3048 meter

Slå på MacBook Pro-maskinen Slå aldri på MacBook Pro-maskinen hvis ikke alle
interne og eksterne deler er på plass. Hvis du bruker datamaskinen når deler er borte,
kan det være farlig og skadelig for datamaskinen.

Frakte MacBook Pro-maskinen Hvis du frakter MacBook Pro-maskinen i en veske
eller stresskoffert, forsikrer du deg om at det ikke finnes løse objekter (for eksempel
binders eller mynter) som kan trenge inn i maskinen gjennom ventilasjonsåpningene,
åpningen for den optiske stasjonen eller som kan sette seg fast i en port. Du bør også
sørge for at objekter som er ømfintlige for magnetisme, ikke kommer i kontakt med
MagSafe-strøminntaket.

Bruke kontakter og porter Tving aldri en plugg inn i en port. Når du kobler til en
enhet, forsikrer du deg om at det ikke finnes fremmedlegemer i porten, at kontakten
eller pluggen passer til porten og at den er plassert riktig vei i forhold til porten.

background image

76

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

Bruke den optiske stasjonen SuperDrive-stasjonen i MacBook Pro-maskinen støtter
standardplater på 12 cm. Plater med uvanlig form eller plater som er mindre enn 12 cm,
støttes ikke og kan bli sittende fast i stasjonen.

Håndtering av glassdeler MacBook Pro-maskinen inneholder komponenter av
glass, blant annet skjermen og styreflaten. Hvis disse delene blir skadet, må du
ikke bruke MacBook Pro-maskinen før den har blitt reparert av en Apple-autorisert
serviceleverandør.

Oppbevare MacBook Pro-maskinen Hvis du skal lagre MacBook Pro-maskinen over
lengre tid, bør den oppbevares kjølig (optimal temperatur er 22 °C), og batteriet bør
lades ut til omtrent 50 prosents kapasitet eller mindre. Hvis du skal lagre MacBook Pro-
maskinen lenger enn fem måneder, lader du ut batteriet til omtrent 50 prosents
ladekapasitet. For å opprettholde batteriets kapasitet, bør batteriet lades opp til det har
et ladenivå på 50 prosents kapasitet omtrent hvert halvår.

Rengjøre MacBook Pro-maskinen Når du rengjør utsiden av MacBook Pro-maskinen
og komponentene til maskinen, må du først slå av MacBook Pro-maskinen og koble
fra strømforsyningsenheten. Deretter bruker du en fuktig, myk klut som ikke loer, til
å rengjøre maskinen på utsiden. Unngå fuktighet i maskinens åpninger. Sprut aldri
rengjøringsmidler direkte på maskinen. Ikke bruk rengjøringsmiddel på sprayboks,
løsningsmidler eller slipemidler som kan skade kabinettet.

Rengjøre MacBook Pro-skjermen Når du skal rengjøre MacBook Pro-skjermen, slår du
først av MacBook Pro-maskinen og kobler fra strømforsyningsenheten. Deretter fukter
du rengjøringskluten som følger med, med kun vann og tørker av skjermen. Spray aldri
rengjøringsmidler direkte på skjermen.

background image

77

Kapittel 5

Sist, men ikke minst