MacBook Pro - Sist, men ikke minst

background image

Sist, men ikke minst

5

background image

70

Kapittel 5

Sist, men ikke minst

For din egen sikkerhet og for å beskytte utstyret, bør du følge disse instruksjonene når
du bruker, rengjør og håndterer MacBook Pro-maskinen. Ha disse instruksjonene lett
tilgjengelig slik at du og andre kan lese dem.

MERKNAD:

Feil oppbevaring eller bruk av datamaskinen kan gjøre produktgarantien

ugyldig.