MacBook Pro - Service, support og mer informasjon

background image

Service, support og mer informasjon

MacBook Pro-maskinen har ingen deler som kan byttes av brukeren, med unntak av
harddisken og hukommelsen. Hvis MacBook Pro-maskinen trenger service, kontakter
du Apple eller leverer den til en Apple-autorisert serviceleverandør. Du kan finne mer
informasjon om MacBook Pro-maskinen på Internett, i den skjermbaserte hjelpen,
Systeminformasjon eller Apple Hardware Test.

Informasjon på Internett
Du finner mer informasjon om service og support på www.apple.com/no/support. Velg
landet du bor i, fra lokalmenyen. Du kan søke i AppleCare Knowledge Base, søke etter
programvareoppdateringer og få hjelp på Apples diskusjonsfora. Oppdatert spesifikk
informasjon for produktet ditt finner du på www.apple.com/no/support/macbookpro.

Skjermbasert hjelp
I Hjelpsenter finner du svar på vanlige spørsmål samt instruksjoner og
problemløsingsinformasjon. Velg Hjelp > Hjelpsenter.

Systeminformasjon
Bruk Systeminformasjon for å finne informasjon om MacBook Pro-maskinen. Dette
programmet viser informasjon om maskinvare og programvare, serienummer og
operativsystemversjon, hvor mye hukommelse som er installert og mye mer. Hvis du vil
åpne Systeminformasjon, velger du Apple () > Om denne maskinen fra menylinjen,
og deretter klikker du på Mer info.

background image

67

Kapittel 4

Problemer og løsninger

AppleCare service og support

MacBook Pro-maskinen leveres med 90 dagers teknisk support og ett års garanti mot
maskinvarefeil. Maskinvarefeil utbedres på et Apple-autorisert verksted, for eksempel hos
en Apple-autorisert serviceleverandør. Du kan utvide dekningen ved å kjøpe AppleCare
Protection Plan. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til www.apple.com/no/support/
products eller nettstedadressen for landet ditt som vises nedenfor.

Hvis du trenger hjelp, kan AppleCare-supportpersonalet hjelpe deg med å installere og
starte programmer og grunnleggende problemløsing via telefon. Ring telefonnummeret
til ditt nærmeste supportsenter (de første 90 dagene er gratis). Ha kjøpsdatoen og
serienummeret for MacBook Pro-maskinen klart når du ringer.

Merk: De 90 dagene med gratis telefonsupport beregnes fra kjøpsdatoen. Telefonavgifter
kan komme i tillegg.

Land

Telefonnummer

Nettsted

Danmark

(45) 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

(358) 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Nederland

(31) 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Norge

(47) 815 00 158

www.apple.com/no/support

Sverige

(46) 0771 199 519

www.apple.com/se/support

Telefonnumre kan bli endret, og lokale telefontakster kan komme i tillegg. Du finner en
fullstendig liste på Internett:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

background image

68

Kapittel 4

Problemer og løsninger