MacBook Pro - Problemer med Wi-Fi-kommunikasjon

background image

Problemer med Wi-Fi-kommunikasjon

Hvis du har problemer med trådløs kommunikasjon:

Â

Kontroller at maskinen eller nettverket du forsøker å koble til, er i gang og har
tilgangspunkt for trådløs tilkobling.

Â

Kontroller at du har stilt inn programvaren i henhold til instruksjonene som fulgte
med basestasjonen eller tilgangspunktet.

background image

65

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Â

Kontroller at MacBook Pro-maskinen er innenfor rekkevidden til den andre maskinen
eller nettverkets tilgangspunkt. Elektroniske enheter eller metallstrukturer i nærheten
kan føre til forstyrrelser i den trådløse kommunikasjonen og redusere rekkevidden.
I noen tilfeller kan du få en bedre forbindelse hvis du flytter eller snur på maskinen.

Â

Kontroller Wi-Fi-symbolet (Z) i menylinjen. Opptil fire streker viser signalstyrken.
Hvis du ikke ser noen streker, forsøker du å flytte maskinen eller basestasjonen.

Â

Finn hjelp i det skjermbaserte hjelpsystemet ved å velge Hjelp > Hjelpsenter og deretter
søke etter «wi-fi». Les også instruksjonene som fulgte med den trådløse enheten.