MacBook Pro - Bruke Apple Hardware Test

background image

Bruke Apple Hardware Test

Hvis du tror det er et problem med maskinvaren i MacBook Pro-maskinen, kan du
bruke Apple Hardware Test-programmet for å avgjøre om det finnes problemer med
noen av komponentene i maskinen, for eksempel hukommelsen eller prosessoren.

Slik bruker du Apple Hardware Test:

1

Koble alle eksterne enheter, bortsett fra strømforsyningsenheten, fra datamaskinen.
Hvis du har en Ethernet-kabel koblet til maskinen, kobler du den fra.

2

Start maskinen på nytt, og hold nede D-tasten under oppstart.

3

Når Apple Hardware Test-valgskjermen vises, velger du språket du vil at informasjonen
skal vises på.

4

Trykk på returtasten, eller klikk på høyrepilknappen.

5

Når hovedskjermen for Apple Hardware Test vises etter omtrent 45 sekunder, går du
videre ved å følge instruksjonene på skjermen.

6

Hvis Apple Hardware Test finner et problem, vises det en feilkode. Skriv ned feilkoden
før du benytter deg av supporttilbud. Hvis Apple Hardware Test ikke finner noe
problem, er det mulig at problemet er programvarerelatert.

background image

62

Kapittel 4

Problemer og løsninger