MacBook Pro - Problemer og løsninger

background image

Problemer og løsninger

4

background image

52

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Av og til kan det oppstå problemer når du arbeider med MacBook Pro-maskinen.
Her finner du tips om hvordan du kan løse problemer som kan oppstå. Du kan også
finne mer informasjon om problemløsing i Hjelpsenter og på supportnettstedet for
MacBook Pro på www.apple.com/no/support/macbookpro.

Hvis det oppstår problemer med MacBook Pro-maskinen, finnes det vanligvis en enkel
og rask løsning. Merk deg hva som skjedde rett før situasjonen oppsto. Det kan være lurt
å notere hva du gjorde før problemet oppsto. Slike notater kan hjelpe deg med å snevre
inn mulige årsaker til problemet og hjelpe deg med å finne løsningen du trenger. Du bør
blant annet merke deg:

Â

Programmene du brukte da problemet oppsto. Hvis problemer kun oppstår når du
bruker et bestemt program, kan det tyde på at programmet ikke er kompatibelt med
Mac OS X-versjonen som er installert på maskinen.

Â

Programvare du nylig har installert, spesielt programvare som plasserer objekter i
systemmappen.

Â

Ny maskinvare du har installert, for eksempel ekstra hukommelse eller en ekstern enhet.