MacBook Pro - Tastaturfunksjoner på MacBook Pro

background image

Tastaturfunksjoner på MacBook Pro

Volumtaster

Lysstyrketaster

Mat
ut-tast

Lyd av-tast

Medietaster

Taster for
tastaturbelysning

Mission
Control-tast

Launchpad
-tast

®

Funksjonstast (fn)

background image

23

Kapittel 2

Livet med MacBook Pro

Funksjonstast (Fn)
Hold nede denne tasten når du skal bruke egendefinerte funksjoner som er tildelt
funksjonstastene (F1 til F12). Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer funksjonstaster,
velger du Hjelp > Hjelpsenter fra menylinjen og søker etter «funksjonstaster».
Lysstyrketaster (F1, F2)
Øk ( ) eller reduser ( ) lysstyrken på skjermen.
Mission Control-tast (F3)
Åpne Mission Control for å få en oversikt over hva som kjører på MacBook Pro-maskinen,
inkludert Dashboard, alle arbeidsområdene og alle åpne vinduer.
Launchpad-tast (F4)
Åpne Launchpad for å få en øyeblikkelig oversikt over alle programmene på MacBook Pro-
maskinen. Klikk på et program for å åpne det.

o

Taster for tastaturbelysning (F5, F6)
Øk (o) eller reduser (

ø

) lysstyrken i tastaturet.

Medietaster (F7, F8, F9)
Spol tilbake ( ), start, sett på pause (

) eller spol framover ( ) i en sang, film eller

lysbildeserie.

Lyd av-tast (F10)
Slå av lyden fra de innebygde høyttalerne og lydutgangen.

-

Volumtaster (F11, F12)
Øk (

-

) eller reduser (

) volumet fra de innebygde høyttalerne og lydutgangen.

C

Mat ut-tast
Hold nede denne tasten når du skal mate ut en plate som ikke er i bruk. Du kan også
mate ut en plate ved å flytte platesymbolet til papirkurven.

background image

24

Kapittel 2

Livet med MacBook Pro