MacBook Pro - Grunnleggende MacBook Pro-funksjoner

background image

Grunnleggende MacBook Pro-funksjoner

®

®

På/av-knapp

Kameraindikatorlys

FaceTime HD-kamera

Innebygde
stereohøyttalere

Batteriindikatorlys
(på siden)

Mikrofon

Dvaleindikatorlys

Infrarød mottaker (IR)

Trackpad

SuperDrive med direktemating

Sikkerhetsfeste

background image

21

Kapittel 2

Livet med MacBook Pro

Innebygd FaceTime HD-kamera og indikatorlys for kamera
Bruk FaceTime-programmet, som følger med, til å ha videosamtaler med andre FaceTime-
brukere (på iPhone 4, nye iPod touch eller Mac med FaceTime), ta bilder med Photo Booth,
eller ta opp video med iMovie. Indikatorlyset er på når FaceTime HD-kameraet er i bruk.
Innebygd mikrofon
Med mikrofonen kan du ta opp lyd eller snakke med venner via Internett ved hjelp av
FaceTime eller iChat.
Innebygde stereohøyttalere
Lytt til musikk og lyd fra filmer, spill og andre multimediefiler.
Innebygd batteri og batteriindikatorlys
Bruk batteristrøm når du ikke har tilgang til et strømuttak. Trykk på batteriknappen for å
aktivere indikatorlys som viser hvor mye strøm som er igjen i batteriet.
Styreflate
Klikk eller dobbeltklikk hvor som helst på styreflaten. Berør styreflaten med én eller flere
fingre for å flytte markøren og bruke Multi-Touch-bevegelser (les om dette på side 26).
Dvaleindikatorlys
Et pulserende, hvitt lys viser at MacBook Pro-maskinen er i dvale.
Infrarød mottaker (IR)
Bruk en Apple Remote-fjernkontroll (selges separat) til å styre Keynote på MacBook Pro-
maskinen fra opptil 9,1 meters avstand.
Sikkerhetsfeste
Sikre maskinen med lås og sikkerhetskabel (tilleggsutstyr) for å forhindre tyveri.
SuperDrive-stasjon med direktemating
Denne optiske stasjonen kan lese og skrive til CD-er og DVD-er i standardstørrelse.

®

På/av-knapp
Slå MacBook Pro-maskinen på eller av, eller sett den i dvale.

background image

22

Kapittel 2

Livet med MacBook Pro