MacBook Pro - Finne svar

background image

Finne svar

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker MacBook Pro-maskinen, i Hjelpsenter
på maskinen og på nettstedet www.apple.com/no/support/macbookpro.

Slik åpner du Hjelpsenter:

1

Klikk på Finder-symbolet i Dock (raden med symboler langs kanten på skjermen).

2

Klikk på Hjelp-menyen på menylinjen for å gjøre ett av følgende:

a

Skriv inn et spørsmål eller et begrep i søkefeltet, og velg et emne fra søkeresultatet
eller velg Vis alle resultater for å se alle emnene.

b

Velg Hjelpsenter for å åpne Hjelpsenter-vinduet, hvor du kan bla gjennom eller søke
etter emner.

background image

32

Kapittel 2

Livet med MacBook Pro

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om hvordan du bruker MacBook Pro-maskinen:

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

Installering av hukommelse

Kapittel 3, «Forbedre MacBook Pro» på side 35.

Løsing av problemer
som kan oppstå med
MacBook Pro-maskinen

Kapittel 4, «Problemer og løsninger» på side 51.

Service og support for
MacBook Pro-maskinen

«Service, support og mer informasjon» på side 66. Eller gå til
Apples supportnettsted på www.apple.com/no/support/
macbookpro.

Bruk av Mac OS X

Mac OS X-nettstedet på www.apple.com/no/macosx. Eller søk
etter «Mac OS X» i Hjelpsenter.

Overgangen fra PC til Mac

«Grunner til å velge Mac» på www.apple.com/no/getamac/
whymac.

Bruk av iLife-programmer

iLife-nettstedet på www.apple.com/no/ilife. Eller åpne et iLife-
program, åpne hjelpsystemet for programmet, og skriv inn et
spørsmål i søkefeltet.

Endring av Systemvalg-
innstillinger

Gå til Systemvalg ved å velge Apple (

K

) > Systemvalg. Eller søk

etter «systemvalg» i Hjelpsenter.

Bruk av styreflaten

Gå til Systemvalg, og klikk på Styreflate.

Bruk av tastaturet

Søk etter «tastatur» i Hjelpsenter.

Bruk av FaceTime HD-kameraet Søk etter «kamera» i Hjelpsenter.
Bruk av Wi-Fi-teknologien

Søk etter «wi-fi» i Hjelpsenter.

background image

33

Kapittel 2

Livet med MacBook Pro

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

Bruk av trådløs Bluetooth-
teknologi

Supportsiden for Bluetooth på www.apple.com/no/support/
bluetooth. Eller åpne programmet Bluetooth-filutveksling
(i Verktøy-mappen i Launchpad), og velg Hjelp > Bluetooth-hjelp.

Vedlikehold av batteriet

Søk etter «batteri» i Hjelpsenter.

Tilkobling av skriver

Søk etter «utskrift» i Hjelpsenter.

FireWire- og USB-tilkoblinger

Søk etter «FireWire» eller «USB» i Hjelpsenter.

Tilkobling til Internett

Søk etter «Internett» i Hjelpsenter.

Bruke Thunderbolt-porten

Søk etter «Thunderbolt» i Hjelpsenter.

Hvordan du kobler til en
ekstern visningsenhet

Søk etter «skjerm» i Hjelpsenter.

Brenning av CD eller DVD

Søk etter «brenne plate» i Hjelpsenter.

Spesifikasjoner

Gå til spesifikasjonssiden på support.apple.com/no_NO/specs.
Eller åpne Systeminformasjon ved å velge Apple (

K

) > Om denne

maskinen fra menylinjen. Deretter klikker du på Mer info.

Apple-nyheter

Apple-nettstedet på www.apple.com/no.

Programvarenedlastinger

Mac App Store (tilgjengelig i Mac OS X versjon 10.6.6 og nyere).

Instruksjoner, teknisk support
og håndbøker for Apple-
produkter

Apples supportnettsted på www.apple.com/no/support.

background image
background image

Hjelpsenter

RAM

www.apple.com/no/store