MacBook Pro - Bruke MacBook Pro-batteriet

background image

Bruke MacBook Pro-batteriet

Når MagSafe-strømforsyningsenheten ikke er koblet til, henter MacBook Pro-maskinen
strøm fra det innebygde batteriet. Batteribrukstiden til MacBook Pro-maskinen vil
variere avhengig av hvilke programmer som brukes og hvilke eksterne enheter som er
koblet til MacBook Pro-maskinen.

Hvis du slår av funksjoner som Wi-Fi eller Bluetooth® og reduserer lysstyrken på
skjermen, sparer du strøm slik at du kan bruke maskinen lenger uten å lade batteriet,
for eksempel når du reiser med fly. Mange av systemvalgene er automatisk stilt inn til
å optimalisere batteribrukstiden.

Du kan lese av batteriets ladenivå ved å se på de åtte batteriindikatorlysene som finnes
på venstre side av MacBook Pro-maskinen. Hvis du trykker på knappen ved siden av
lysene, vil de lyse opp en kort stund for å vise batteriets ladenivå.

Viktig:

Hvis kun ett indikatorlys lyser, er det svært lite strøm igjen på batteriet. Hvis

ingen av indikatorlysene er på, er batteriet helt utladet og MacBook Pro-maskinen
kan ikke starte med mindre du kobler til strømforsyningsenheten. Koble til
strømforsyningsenheten slik at batteriet lades opp. Hvis du vil ha mer informasjon om
batteriindikatorlysene, leser du på side 56.

Du kan også se batteriladenivået ved å se på batterisymbolet (

) i menylinjen. Ladenivået

som vises, er basert på hvor mye strøm som er igjen i batteriet med programmene, de
eksterne enhetene og systeminnstillingene du for øyeblikket bruker. Hvis du vil spare
batteristrøm, kan du lukke programmer, koble fra eksterne enheter du ikke bruker, og
justere strømsparingsinnstillingene. Du finner mer informasjon om batteristrømsparing
og justering av ytelse på www.apple.com/no/batteries/notebooks.html.

background image

31

Kapittel 2

Livet med MacBook Pro

Lade batteriet

Når MacBook Pro-maskinens strømforsyningsenhet er koblet til maskinen og strømnettet,
lades batteriet enten maskinen er på, av eller i dvale. Batteriet lades raskere hvis maskinen
er av eller i dvale.

Batteriet i MacBook Pro-maskinen må byttes ut av en Apple-autorisert serviceleverandør.