MacBook Pro - Sette MacBook Pro i dvale eller slå den av

background image

Sette MacBook Pro i dvale eller slå den av

Når du er ferdig med å bruke MacBook Pro-maskinen, kan du sette den i dvale eller slå
den av.

Sette MacBook Pro-maskinen i dvale

Hvis du skal ha et kort opphold i arbeidet, kan du sette MacBook Pro-maskinen i dvale.
Når maskinen er i dvale, kan du raskt vekke den og begynne å arbeide uten å gå
gjennom oppstartprosessen.

Du kan sette MacBook Pro-maskinen i dvale ved å gjøre ett av følgende:

Â

Lukk skjermen.

Â

Velg Apple () > Dvale fra menylinjen.

Â

Trykk på på/av-knappen (®), og klikk på Dvale i dialogruten som vises.

Â

Velg Apple () > Systemvalg, klikk på Strømsparing og angi en tidsinnstilling.

MERKNAD:

Vent noen sekunder til dvaleindikatorlyset begynner å pulsere (det viser

at maskinen er i dvale og at harddisken har sluttet å rotere) før du flytter MacBook Pro-
maskinen. Hvis du flytter maskinen mens harddisken roterer, kan du skade harddisken.
Skade på harddisken kan føre til at du mister data du har arkivert, og at du ikke får
startet fra den.

background image

17

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Slik vekker du MacBook Pro-maskinen:

Â

Hvis skjermen er lukket, åpner du den for å vekke MacBook Pro-maskinen.

Â

Hvis skjermen allerede er åpen, trykker du på på/av-knappen (®) eller en tast på
tastaturet.

Når MacBook Pro-maskinen våkner fra dvalen, er programmene, dokumentene og
innstillingene nøyaktig slik de var da du sluttet å bruke maskinen.

Slå av MacBook Pro

Hvis du ikke skal bruke MacBook Pro-maskinen på et par dager eller mer, bør du slå
den av. Dvaleindikatorlyset lyser i en kort stund når maskinen slås av.

Slå av MacBook Pro-maskinen på én av følgende måter:

Â

Velg Apple () > Slå av fra menylinjen.

Â

Trykk på på/av-knappen (®), og klikk på Slå av i dialogruten som vises.

Hvis du ikke skal bruke MacBook Pro-maskinen på en stund, kan du lese på side 76.
Der finner du informasjon om hvordan du kan forhindre at batteriet blir helt utladet.

background image
background image

Hjelpsenter

Mac OS X

www.apple.com/no/macosx