MacBook Pro - Klargjøre MacBook Pro

background image

Klargjøre MacBook Pro

MacBook Pro-maskinen er laget slik at du enkelt kan klargjøre den og begynne å bruke
den med en gang. De neste sidene leder deg gjennom klargjøringsprosessen, som
består av blant annet disse oppgavene:

Â

Koble til MagSafe-strømforsyningsenheten (85 W)

Â

Koble til kabler og få tilgang til et nettverk

Â

Slå på MacBook Pro

Â

Konfigurere en brukerkonto og andre innstillinger ved hjelp av oppsettassistenten

Â

Klargjøre Mac OS X-skrivebordet og angi valg

background image

10

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Viktig:

Fjern den beskyttende plastfilmen rundt MagSafe-strømforsyningsenheten

(85 W) før du klargjør MacBook Pro-maskinen.

Trinn 1:

Koble til MagSafe-strømforsyningsenheten (85 W) for å gi strøm til

MacBook Pro-maskinen og lade batteriet.

Forsikre deg om at støpseldelen er riktig tilkoblet strømforsyningsenheten. Koble
støpselet til en veggkontakt og koble MagSafe-pluggen til MagSafe-strøminntaket.
Når MagSafe-pluggen kommer i nærheten av strøminntaket, kjenner du at magneten
drar den mot inntaket.

MagSafe-plugg

Strømkabel

Støpsel

¯

MagSafe-strøminntak

For å utvide strømforsyningsenhetens rekkevidde erstatter du støpselet
med strømkabelen. Først trekker du støpselet oppover for å frigjøre det fra
strømforsyningsenheten. Deretter kobler du strømkabelen til strømforsyningsenheten.
Forsikre deg om at den sitter godt fast.

Når du kobler strømforsyningsenheten fra en stikkontakt eller maskinen, må du alltid
trekke i støpselet, ikke i kabelen.

background image

11

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Når du kobler strømforsyningsenheten til MacBook Pro-maskinen, tennes et indikatorlys
på MagSafe-pluggen. Et gult lys viser at batteriet lades. Et grønt lys viser at batteriet
er fulladet. Hvis det ikke lyser, forsikrer du deg om at pluggen sitter godt og at
strømforsyningsenheten er koblet til et strømuttak.

Trinn 2:

Koble til et trådløst eller kablet nettverk.

Â

Hvis du vil koble maskinen til et trådløst nettverk ved hjelp av den innebygde 802.11n
Wi-Fi-teknologien, forsikrer du deg om at den trådløse basestasjonen er slått på og
at du vet navnet på nettverket. Når du har slått på MacBook Pro-maskinen, leder en
oppsettassistent deg gjennom tilkoblingsprosessen. Hvis du trenger hjelp til å løse
problemer, leser du side 64.

Â

Hvis du vil koble til via et kablet nettverk, kobler du den ene enden av en Ethernet-
kabel til MacBook Pro-maskinen og den andre enden til et kabel- eller DSL-modem
eller et nettverk.

®

Ethernet-kabel

Gigabit Ethernet-port
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 3:

Trykk kort på på/av-knappen (®) for å slå på MacBook Pro-maskinen.

Du hører et lydsignal når du slår på datamaskinen.

®

®

På/av-knapp

Det tar noen sekunder før MacBook Pro-maskinen har startet opp. Når maskinen har
startet, åpnes oppsettassistenten automatisk.

Hvis MacBook Pro-maskinen ikke starter, leser du «Hvis MacBook Pro-maskinen ikke
starter» på side 54.

background image

13

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 4:

Konfigurer MacBook Pro-maskinen ved hjelp av oppsettassistent.

Første gang du slår på MacBook Pro-maskinen, starter oppsettassistenten.
Oppsettassistent hjelper deg med å velge Wi-Fi-nettverk, konfigurere en brukerkonto
og overføre informasjon fra en annen Mac eller PC. Du kan også overføre informasjon
fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk.
Hvis du skal overføre fra en annen Mac, er det mulig at du må oppdatere programvaren
hvis Mac OS X versjon 10.5.3 eller nyere ikke er installert på den andre Mac-maskinen.
Hvis du vil overføre fra en PC, laster du ned Overføringsassistent fra www.apple.com/
no/migrate-to-mac og installerer det på PC-en du vil overføre til.

Når du har startet oppsettassistenten på MacBook Pro-maskinen, kan du gå fra den
midt i klargjøringsprosessen uten å avslutte oppsettassistenten hvis du trenger
å oppdatere programvaren på den andre maskinen, og deretter gå tilbake til
MacBook Pro-maskinen for å fullføre klargjøringen.

Merk: Hvis du ikke vil bruke oppsettassistenten til å overføre informasjon første gang du
starter MacBook Pro-maskinen, kan du gjøre det senere ved hjelp av Overføringsassistent.
Åpne Overføringsassistent i Verktøy-mappen i Launchpad. Hvis du trenger hjelp med
Overføringsassistent, åpner du Hjelpsenter og søker etter «Overføringsassistent».

background image

14

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Slik klargjør du MacBook Pro-maskinen:

1

Følg instruksjonene i oppsettassistenten til du kommer til «Overfør informasjon til
denne maskinen»-skjermen.

2

Utfør en grunnleggende klargjøring, en klargjøring med overføring eller overfør
informasjon fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk:

Â

Hvis du vil utføre en enkel klargjøring, markerer du «Ikke overfør nå» og klikker
på Fortsett. Følg resten av instruksjonene for å velge det kablede eller trådløse
nettverket, opprette en konto og avslutte oppsettassistenten.

Â

Hvis du vil klargjøre maskinen og overføre informasjon, markerer du «Fra en annen
Mac eller PC» og klikker på Fortsett. Følg instruksjonene på skjermen for å markere
Mac-maskinen eller PC-en du vil overføre fra. Mac-maskinen eller PC-en må være
koblet til det samme kablede eller trådløse nettverket. Følg instruksjonene på
skjermen for overføring.

Â

Hvis du vil overføre informasjon fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk,
markerer du «Fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller annen disk» og klikker på
Fortsett. Marker sikkerhetskopien eller den andre disken som du vil overføre fra.
Følg instruksjonene som vises på skjermen.

Hvis du ikke skal beholde eller bruke den andre maskinen, er det lurt å fjerne
autoriseringen på den slik at den ikke kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har
kjøpt fra iTunes Store. Når du fjerner autoriseringen på en maskin, hindrer du at andre
kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har kjøpt, og det frigjør en autorisering du
kan bruke på en annen maskin. Hvis du vil vite mer om fjerning av autorisering, velger
du iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen i iTunes.

background image

15

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 5:

Tilpasse Mac OS X-skrivebordet og angi valg.

Ved hjelp av Systemvalg kan du raskt få skrivebordet til å se ut slik du vil ha det.
Systemvalg er stedet hvor du finner de fleste innstillingene på MacBook Pro-maskinen.
Velg Apple () > Systemvalg fra menylinjen, eller klikk på Systemvalg-symbolet i Dock.

Menylinjen

Hjelp-menyen

Spotlight-søkesymbolet

Finder-symbolet

Systemvalg-symbolet

Dock

background image

16

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Viktig:

Du kan angi et alternativ som nullstiller passordet i Brukere og grupper-

valgpanelet, i tilfelle du glemmer påloggingspassordet. Hvis du vil ha hjelp med
systemvalgene, kan du åpne Hjelpsenter og søke etter «systemvalg» eller navnet på
innstillingen du vil vite mer om.