MacBook Pro - Forbedre MacBook Pro

background image

Forbedre MacBook Pro

3

background image

36

Kapittel 3

Forbedre MacBook Pro

Dette kapitlet inneholder informasjon om hvordan du oppgraderer harddisken og
installerer ekstra hukommelse i MacBook Pro-maskinen.

ADVARSEL:

Apple anbefaler at du lar en Apple-autorisert tekniker installere harddisk og

hukommelse. Slå opp i informasjonen om service og support som ble levert sammen
med maskinen, for å finne ut hvordan du kontakter Apple for å få utført service. Hvis du
forsøker å installere en harddisk på egen hånd, risikerer du å ødelegge utstyret. Denne
type skade dekkes ikke av den begrensede garantien.

Batteriet i MacBook Pro-maskinen kan ikke byttes av brukeren. Hvis batteriet må byttes,
tar du kontakt med en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

background image

37

Kapittel 3

Forbedre MacBook Pro