MacBook Pro - De MacBook Pro installeren

background image

De MacBook Pro installeren

De MacBook Pro is zo ontworpen dat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt. Op de
volgende pagina's wordt u door de aansluitprocedure geleid. Deze procedure bestaat
uit de volgende taken:

Â

De MagSafe-lichtnetadapter van 85 W aansluiten

Â

De kabels aansluiten en een netwerkverbinding maken

Â

De MacBook Pro inschakelen

Â

Een gebruikersaccount en andere instellingen configureren met de configuratie-assistent

Â

Het Mac OS X-bureaublad aanpassen en voorkeuren instellen

background image

10

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Belangrijk:

Verwijder het beschermmateriaal van de MagSafe-lichtnetadapter van 85 W

voordat u de MacBook Pro installeert.

Stap 1:

De MagSafe-lichtnetadapter van 85 W aansluiten om de MacBook Pro van

stroom te voorzien en de batterij op te laden

Controleer of de wisselstroomstekker volledig in de lichtnetadapter is gestoken en of
de stekers van de stekker volledig uitgeklapt zijn. Steek de wisselstroomstekker van de
lichtnetadapter in een stopcontact en de stekker van de MagSafe in de poort voor de
MagSafe-lichtnetadapter. Als u de MagSafe-stekker dicht bij de poort houdt, wordt de
stekker door een magneet naar binnen getrokken.

MagSafe-stekker

Netsnoer

Wisselstroom-

stekker

¯

Poort voor MagSafe-lichtnetadapter

Als u het bereik van de lichtnetadapter wilt vergroten, vervangt u de wisselstroomstekker
door het netsnoer. Trek eerst de wisselstroomstekker omhoog om deze van de adapter te
verwijderen en sluit vervolgens het meegeleverde netsnoer aan op de adapter. Zorg dat
het snoer stevig vastzit.

Trek bij het loskoppelen van de lichtnetadapter aan de stekker, niet aan het snoer.

background image

11

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Wanneer u de lichtnetadapter op de MacBook Pro aansluit, gaat er een lampje branden
op de stekker van de MagSafe. Een oranje lampje geeft aan dat de batterij wordt
opgeladen. Een groen lampje geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen. Als er
geen lampje brandt, controleert u of de connector op de juiste manier is aangesloten
en of de lichtnetadapter is aangesloten.

Stap 2:

Verbinding maken met een draadloos of vast netwerk

Â

Om een draadloos netwerk te gebruiken met de ingebouwde 802.11n Wi-Fi-technologie,
zorgt u ervoor dat het draadloze basisstation is ingeschakeld en dat u de naam van het
netwerk kent. Nadat u uw MacBook Pro hebt ingeschakeld, leidt de configuratie-assistent
u door de verbindingsprocedure. Zie pagina 66 als u problemen ondervindt.

Â

Om een vaste verbinding te gebruiken, sluit u het ene uiteinde van een Ethernet-
kabel aan op uw MacBook Pro en sluit u het andere uiteinde aan op een
kabelmodem, ADSL-modem of netwerk.

®

Ethernet-
kabel

Gigabit Ethernet-poort
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 3:

De MacBook Pro aanzetten (druk kort op de aan/uit-knop (®))

Wanneer de computer wordt ingeschakeld, hoort u een geluidssignaal.

®

®

Aan/uit-knop

Het duurt even voordat de MacBook Pro is opgestart. Zodra de computer is opgestart,
verschijnt de configuratie-assistent.

Zie “U kunt de MacBook Pro niet inschakelen of opnieuw opstarten” op pagina 54 als de
MacBook Pro niet opstart.

background image

13

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 4:

De MacBook Pro configureren met behulp van de configuratie-assistent

Wanneer u de MacBook Pro voor de eerste keer opstart, wordt de configuratie-assistent
geopend. De configuratie-assistent helpt u bij het opgeven van een Wi-Fi-netwerk, bij
het aanmaken van een gebruikersaccount en bij het overbrengen van gegevens vanaf
een andere Mac of pc. U kunt de configuratie-assistent ook gebruiken om gegevens over
te brengen van een Time Machine-reservekopie of een andere schijf.
Als u gegevens vanaf een andere Mac wilt overbrengen, moet u mogelijk de software
bijwerken als op de andere Mac niet Mac OS X versie 10.5.3 of hoger is geïnstalleerd.
Als u migreert van een pc, downloadt u de migratie-assistent van www.apple.com/nl/
migrate-to-mac en installeert u de assistent op de pc waarvan u migreert.

Nadat u de configuratie-assistent hebt gestart op uw MacBook Pro, kunt u het huidige
paneel op het scherm laten staan zonder de assistent te stoppen, naar uw andere
computer gaan om daar, indien nodig, de software bij te werken en vervolgens
terugkeren naar uw MacBook Pro om de configuratie te voltooien.

Opmerking: Als u de MacBook Pro voor de eerste keer opstart en niet direct gegevens
wilt overbrengen, kunt u dit op een ander moment alsnog doen met behulp van de
migratie-assistent. Open Migratie-assistent (in de map 'Hulpprogramma's' in Launchpad).
Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van de migratie-assistent, opent u Helpcentrum en
zoekt u op “migratie-assistent.”

background image

14

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

De MacBook Pro configureren

1

Volg in de configuratie-assistent de instructies op het scherm totdat u het paneel
'Gegevens kopiëren naar deze Mac' ziet.

2

Voer een basisconfiguratie uit, een configuratie met een migratie of breng gegevens
over van een Time Machine-reservekopie of een andere schijf:

Â

Als u een basisconfiguratie wilt uitvoeren, selecteert u 'Kopieer nu niet' en klikt u op 'Ga
door'. Volg de rest van de instructies op het scherm om uw netwerk (vast of draadloos)
te selecteren en een account aan te maken en sluit de configuratie-assistent.

Â

Als u een configuratie met een migratie wilt uitvoeren, selecteert u 'Vanaf een andere
Mac of pc' en klikt u op 'Ga door'. Volg de instructies op het scherm om de Mac of
pc te selecteren waarvan u gegevens wilt overbrengen. Uw Mac of pc moet zich in
hetzelfde vaste of draadloze netwerk bevinden. Volg de instructies op het scherm.

Â

Om gegevens over te brengen van een Time Machine-reservekopie of een andere schijf,
selecteert u 'Vanaf een Time Machine-reservekopie of andere schijf' en klikt u op
'Ga door'. Selecteer de reservekopie of de andere schijf waarvan u gegevens wilt
overbrengen. Volg de instructies op het scherm.

Als u de andere computer niet wilt bewaren of niet meer gebruikt, is het verstandig
de machtiging voor het afspelen van muziek, video's en audioboeken die u via de
iTunes Store hebt aangeschaft, op de oude computer in te trekken. Zo voorkomt u dat
nummers, video's of audioboeken die u hebt aangeschaft door iemand anders kunnen
worden afgespeeld, en kunt u de machtiging voor een andere computer instellen. Kies
in iTunes 'iTunes Help' uit het Help-menu voor meer informatie over het intrekken van
de machtiging.

background image

15

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 5:

Het Mac OS X-bureaublad aanpassen en voorkeuren instellen

U kunt het bureaublad snel naar wens aanpassen met behulp van Systeemvoorkeuren
waar u de meeste instellingen voor de MacBook Pro kunt opgeven. Hiervoor kiest u in
de menubalk Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' of klikt u op het symbool van
Systeemvoorkeuren in het Dock.

Menubalk

Help-menu

Spotlight-zoeksymbool

Finder-symbool

Symbool van Systeemvoorkeuren

Dock

background image

16

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Belangrijk:

In het paneel 'Gebruikers en groepen' in Systeemvoorkeuren kunt u

een optie kiezen om uw wachtwoord opnieuw in te stellen als u dit bent vergeten.
Voor meer informatie over Systeemvoorkeuren opent u Helpcentrum en zoekt u op
"systeemvoorkeuren" of op een specifieke voorkeursinstelling.