MacBook Pro - Problemen die het gebruik van de MacBook Pro verhinderen

background image

Problemen die het gebruik van de MacBook Pro verhinderen

De MacBook Pro reageert niet of de aanwijzer kan niet worden verplaatst
Soms lijkt het alsof een programma op het scherm blijft hangen. Dit komt echter maar
zelden voor. In Mac OS X kunt u een vastgelopen programma stoppen zonder dat u de
computer opnieuw hoeft op te starten.

Een programma geforceerd stoppen

1

Druk op Command (x) + Option + Esc of kies Apple-menu () > 'Forceer stop' in
de menubalk.
In het venster 'Programma's geforceerd stoppen' dat verschijnt, is het betreffende
programma al geselecteerd.

2

Klik op 'Forceer stop'.
Het programma wordt gestopt, terwijl alle andere programma's geopend blijven.

Indien nodig kunt u vanuit dit venster de Finder ook opnieuw starten.

Start de computer vervolgens opnieuw op om te controleren of het probleem
helemaal is verholpen.

Als het probleem zich regelmatig voordoet, kiest u in de menubalk 'Help' >
'Helpcentrum'. Zoek op "vastlopen" voor meer informatie wanneer de computer
vastloopt of niet meer reageert.

Als het probleem zich alleen bij een bepaald programma voordoet, informeert u
bij de fabrikant van het programma of het compatibel is met de computer. Ga naar
www.apple.com/nl/downloads voor ondersteuning en informatie over de software die
bij de MacBook Pro is geleverd.

background image

54

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Als u zeker weet dat het programma compatibel is, moet u mogelijk de
systeemsoftware opnieuw installeren. Zie “De Mac OS X-software herstellen of opnieuw
installeren” op pagina 57.

De MacBook Pro loopt vast tijdens het opstarten, er verschijnt een knipperend
vraagteken op het scherm of het beeldscherm is zwart terwijl het indicatielampje
van de sluimerstand continu brandt (sluimerstand inactief)
Het knipperende vraagteken geeft meestal aan dat er geen systeemsoftware kan
worden gevonden op de harde schijf van de computer of op andere schijven die op de
computer zijn aangesloten.

Â

Wacht enkele seconden. Als de computer vervolgens niet opstart, schakelt u de
computer uit door de aan/uit-knop (®) acht à tien seconden ingedrukt te houden.
Koppel alle externe randapparatuur los en probeer de computer opnieuw op te
starten door op de aan/uit-knop (®) te drukken terwijl u de Option-toets ingedrukt
houdt. Tijdens het opstarten klikt u op het symbool van de harde schijf en vervolgens
op de pijl naar rechts. Nadat de computer is opgestart, opent u Systeemvoorkeuren
en klikt u op 'Opstartschijf'. Selecteer een Mac OS X-systeemmap op de harde schijf.
Als het probleem zich regelmatig voordoet, moet u mogelijk de systeemsoftware van
de computer opnieuw installeren. Zie “De Mac OS X-software herstellen of opnieuw
installeren” op pagina 57.

U kunt de MacBook Pro niet inschakelen of opnieuw opstarten
Probeer de volgende oplossingen in de opgegeven volgorde, totdat de computer opstart.

background image

55

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Â

Controleer of de lichtnetadapter op de computer en een werkend stopcontact is
aangesloten. Zorg ervoor dat u de MagSafe-lichtnetadapter van 85 W gebruikt die u
bij de MacBook Pro hebt ontvangen. Als de lichtnetadapter niet meer oplaadt en het
indicatielampje op de connector van de MagSafe niet gaat branden wanneer u het
netsnoer aansluit, haalt u het netsnoer uit het stopcontact en sluit u het opnieuw aan
of probeert u een ander stopcontact.

Â

Controleer of de batterij moet worden opgeladen. Druk op het knopje aan
de linkerzijde van de computer. De statuslampjes (maximaal acht) geven de
batterijlading weer. Als er slechts één lampje brandt, sluit u de lichtnetadapter aan
om de batterij op te laden. Zie pagina 56 voor meer informatie over de statuslampjes
van de batterij.

Â

Als het probleem niet is verholpen, sluit u alle geopende documenten en
programma's. Vervolgens herstelt u de fabrieksinstellingen van de computer door
gedurende vijf seconden de linker-Shift-toets, de linker-Option (alt)-toets, de linker-
Control-toets en de aan/uit-knop (®) gelijktijdig ingedrukt te houden totdat de
computer opnieuw opstart. Uw bestanden blijven hierbij behouden.

Â

Als u onlangs extra geheugen hebt geïnstalleerd, controleert u of dit op de juiste
manier is geïnstalleerd en of het geschikt is voor de computer. Probeer de computer
op te starten door het geheugen te verwijderen en het oude geheugen opnieuw te
installeren (zie pagina 45).

Â

Druk op de aan/uit-knop (®) en houd direct daarna de toetsen Command (x),
Option, P en R gelijktijdig ingedrukt totdat u het opstartgeluid voor de tweede keer
hoort om het PRAM (parameter-RAM) opnieuw in te stellen.

background image

56

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Â

Zie “Meer informatie, service en ondersteuning” op pagina 68 voor informatie over
service en ondersteuning door Apple als het nog steeds niet lukt om de MacBook Pro
op te starten.

Het beeldscherm wordt zwart of de MacBook Pro loopt vast
Probeer de MacBook Pro opnieuw op te starten.

1

Koppel alle op de MacBook Pro aangesloten apparaten los, behalve de lichtnetadapter.

2

Druk op de aan/uit-knop (®) om het systeem opnieuw op te starten.

3

Zorg ervoor dat de batterijlading ten minste tien procent is voordat u externe
hardware aansluit en weer verdergaat met uw werk.
Het batterijstatussymbool (

) in de menubalk en de statuslampjes van de batterij aan

de linkerzijde van de MacBook Pro geven aan hoe ver de batterij nog is opgeladen.

Het is ook mogelijk dat het beeldscherm donkerder wordt als er opties zijn ingesteld
om het stroomverbruik van de batterij te beperken.

U drukt op het knopje van de batterij en alle statuslampjes van de batterij
knipperen vijf keer snel achter elkaar
De batterij moet worden vervangen. Neem contact op met een door Apple erkende
serviceaanbieder.

U drukt op het knopje van de batterij en de statuslampjes van de batterij beginnen van
links naar rechts en vervolgens van rechts naar links vijf keer achter elkaar te knipperen
De batterij wordt niet herkend. Neem contact op met een door Apple erkende
serviceaanbieder.

background image

57

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

U kunt een schijf niet verwijderen
Stop de programma's of bestanden die gebruikmaken van de schijf en probeer het
opnieuw. Als dit niet werkt, start u de computer opnieuw op terwijl u uw vinger op het
trackpad houdt.