MacBook Pro - Meer informatie, service en ondersteuning

background image

Meer informatie, service en ondersteuning

De MacBook Pro heeft geen onderdelen die u zelf kunt vervangen, met uitzondering
van de harde schijf en het geheugen. Als aan de MacBook Pro onderhoud moet worden
uitgevoerd, brengt u de computer naar een door Apple erkende serviceaanbieder of
neemt u contact op met Apple. Meer informatie over de MacBook Pro is beschikbaar
op het internet, in het ingebouwde helpsysteem, via Systeeminformatie en bij Apple
Hardware Test.

Informatie op het internet
Ga naar www.apple.com/nl/support voor informatie over service en ondersteuning
via het internet. Kies uw land uit het venstermenu. U kunt zoeken in de AppleCare
Knowledge Base, software-updates zoeken en adviezen vinden op de discussieforums
van Apple. Ga naar www.apple.com/nl/support/macbookpro voor actuele
productinformatie.

Help
In Helpcentrum kunt u vaak antwoorden op uw vragen vinden, plus instructies en
informatie over het oplossen van problemen. Kies 'Help' > 'Helpcentrum'.

background image

69

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Systeeminformatie
Via Systeemprofiel kunt u informatie over uw MacBook Pro opvragen. Hier vindt u
onder andere informatie over de hardware en software, het serienummer, de versie
van het besturingssysteem en hoeveel geheugen in de computer is geïnstalleerd.
Om Systeeminformatie te openen, kiest u Apple-menu () > 'Over deze Mac' in de
menubalk en klikt u op 'Meer info'.

background image

70

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Service en ondersteuning via AppleCare

Bij de MacBook Pro krijgt u negentig dagen technische ondersteuning en één jaar
garantie voor hardwarereparaties bij een door Apple erkend reparatiecentrum, zoals
een door Apple erkende serviceaanbieder. U kunt deze garantie uitbreiden met het
AppleCare Protection Plan. Ga naar www.apple.com/nl/support/products of naar de
website van uw land (zie tabel verderop) voor meer informatie.

Als u hulp nodig hebt, kan een medewerker van AppleCare u telefonisch terzijde staan
bij het installeren en openen van programma's en het oplossen van veelvoorkomende
problemen. Neem contact op met een ondersteuningscentrum in uw omgeving.
(Ondersteuning gedurende de eerste negentig dagen is gratis.) Zorg dat u de
aankoopdatum en het serienummer van uw MacBook Pro bij de hand hebt als u belt.

Opmerking: De negentig dagen gratis telefonische ondersteuning gaan in op de dag
van aankoop. Aan deze ondersteuning zijn mogelijk telefoonkosten verbonden.

Land

Telefoon

Website

België (Vlaams)

+32 070 700 772

www.apple.com/benl/support

Denemarken

+45 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

+358 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Nederland

+31 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Noorwegen

+47 815 00 158

www.apple.com/no/support

Zweden

+46 0771 199 519

www.apple.com/se/support

Telefoonnummers kunnen tussentijds worden gewijzigd en er kunnen lokale en
internationale beltarieven van toepassing zijn. Een volledige lijst is beschikbaar op:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

background image

71

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen