MacBook Pro - De Mac OS X-software herstellen of opnieuw installeren

background image

De Mac OS X-software herstellen of opnieuw installeren

Als er zich een probleem voordoet met de software of hardware van de Mac, kunt u
met de herstelprogramma's in Mac OS X problemen oplossen en de software zelfs
herstellen naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Deze hulpprogramma's zijn
toegankelijk via Mac OS X-hulpprogramma's, ook als uw computer niet op de juiste
wijze kan worden opgestart.

background image

58

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Met Mac OS X-hulpprogramma's kunt u het volgende doen:

Â

Uw software en gegevens herstellen met behulp van een Time Machine-reservekopie

Â

Mac OS X en Apple programma's opnieuw installeren

Â

De fabrieksinstellingen van de computer herstellen door de schijf te wissen en Mac
OS X en de Apple programma's opnieuw te installeren

Â

De schijf van uw computer herstellen met Schijfhulpprogramma

Als op uw computer een probleem wordt vastgesteld, wordt Mac OS
X-hulpprogramma's automatisch geopend. U kunt het programma ook handmatig
openen door uw computer opnieuw op te starten.

background image

59

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Mac OS X-hulpprogramma's openen

m

Start de computer opnieuw op door de toetsen Command (x) en R ingedrukt te
houden. Het paneel 'Mac OS X-hulpprogramma's' wordt weergegeven.

Voor sommige hulpprogramma's in het programma Mac OS X-hulpprogramma's is
toegang tot het internet en de Mac App Store vereist. U moet ervoor zorgen dat uw
computer verbinding met het internet heeft via uw Ethernet- of Wi-Fi-netwerk.

Verbinding maken via een Wi-Fi-netwerk

1

Kies een netwerk in het Wi-Fi-statusmenu rechtsboven in het scherm.

2

Typ, indien nodig, het wachtwoord voor het netwerk.

Kies 'Verbind met ander netwerk' om verbinding te maken met een gesloten netwerk.
Voer de naam en het wachtwoord van het netwerk in.

Een schijf herstellen met Schijfhulpprogramma

Als u een probleem hebt met uw computer of als u de computer opstart en Mac
OS X-hulpprogramma's wordt weergegeven, moet u de schijf van uw computer
mogelijk herstellen.

1

Klik in het paneel 'Mac OS X-hulpprogramma's' op 'Schijfhulpprogramma' en klik
vervolgens op 'Ga door'.

2

Selecteer de schijf of partitie in de lijst aan de linkerzijde en klik op de tab 'Schijf-EHBO'.

3

Klik op 'Herstel schijf'.

Als de schijf niet kan worden hersteld met Schijfhulpprogramma, maakt u een
reservekopie van zoveel mogelijk gegevens en volgt u de instructies in “De Mac OS
X-software herstellen of opnieuw installeren” op pagina 57.

background image

60

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Voor meer informatie over Schijfhulpprogramma en alle mogelijkheden van dit
hulpprogramma raadpleegt u Helpcentrum of opent u Schijfhulpprogramma (in de
map 'Hulpprogramma's' in Launchpad) en kiest u 'Help' > 'Schijfhulpprogramma Help'.

Gegevens herstellen met een Time Machine-reservekopie

Als u eerder een reservekopie hebt gemaakt met Time Machine, kunt u met het
herstelprogramma alles op de computer herstellen naar de vorige status.
Gebruik de Time Machine-reservekopie alleen om gegevens te herstellen op de
computer waarop u de reservekopie hebt gemaakt. Als u gegevens wilt overbrengen
naar een nieuwe computer, gebruikt u Migratie-assistent (in de map 'Hulpprogramma's'
in Launchpad).

1

Als uw reservekopie zich op een Time Capsule bevindt, moet u ervoor zorgen dat u
verbinding hebt met een Ethernet- of Wi-Fi-netwerk. (Volg de instructies op pagina 59
voor het maken van verbinding met een Wi-Fi-netwerk.)

2

Klik in het paneel 'Mac OS X-hulpprogramma's' op 'Zet terug van Time Machine-
reservekopie' en klik vervolgens op 'Ga door'.

3

Selecteer de schijf die de Time Machine-reservekopie bevat en volg de instructies op
het scherm.

Mac OS X en Apple programma's opnieuw installeren

Soms kan het noodzakelijk zijn om Mac OS X en de Apple programma's opnieuw te
installeren. U kunt het systeem en de programma's opnieuw installeren zonder dat uw
bestanden en gebruikersinstellingen verloren gaan.

1

Zorg ervoor dat de MacBook Pro verbinding heeft met het internet via een Ethernet- of
Wi-Fi-netwerk. (Volg de instructies op pagina 59 voor het maken van verbinding met een
Wi-Fi-netwerk.)

background image

61

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

2

Klik in het paneel 'Mac OS X-hulpprogramma's' op 'Installeer Mac OS X opnieuw' en klik
vervolgens op 'Ga door'.

3

Selecteer in het paneel waar u een schijf moet selecteren de schijf waarop Mac OS X is
geïnstalleerd (in de meeste gevallen is alleen deze schijfeenheid beschikbaar).

4

Om optionele software te selecteren of te deselecteren, klikt u op 'Pas aan'.

5

Klik op 'Installeer'.

U kunt Mac OS X installeren zonder de schijf te wissen, zodat bestaande bestanden
en instellingen bewaard blijven. U kunt echter ook eerst de schijf wissen, waardoor
alle gegevens worden gewist en Mac OS X en Apple programma's opnieuw kunnen
worden geïnstalleerd.

Wanneer u Mac OS X opnieuw hebt geïnstalleerd, kunt u in de Mac App Store uw
programma’s opnieuw downloaden.

Belangrijk:

Het wordt aanbevolen om een reservekopie van de gegevens op de schijf

te maken voordat u software herstelt. Apple is niet verantwoordelijk voor gegevens die
verloren zijn gegaan.

De fabrieksinstellingen van de computer herstellen

Wanneer u de fabrieksinstellingen van de computer herstelt, wordt alles op de
computer (waaronder uw gebruikersaccounts, netwerkinstellingen en alle bestanden
en mappen) verwijderd. Voordat u de computer herstelt, dient u bestanden die u wilt
behouden naar een andere schijf te kopiëren. Noteer de netwerkinstellingen in het
paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren om de verbinding sneller te herstellen nadat
Mac OS X opnieuw is geïnstalleerd.

background image

62

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

1

Zorg ervoor dat u verbinding hebt met het internet via een Ethernet- of Wi-Fi-netwerk.
(Volg de instructies op pagina 59 voor het maken van verbinding met een Wi-Fi-netwerk.)

2

Klik in het paneel 'Mac OS X-hulpprogramma's' op 'Schijfhulpprogramma' en klik
vervolgens op 'Ga door'.

3

Selecteer de schijf in de lijst aan de linkerzijde en klik op de tab 'Wissen'.

4

Kies 'Mac OS Uitgebreid (journaled)' uit het venstermenu 'Structuur', typ een naam
voor de schijf en klik op 'Wis'.

5

Kies na het wissen van de schijf 'Schijfhulpprogramma' > 'Stop Schijfhulpprogramma'.

6

Klik in het paneel 'Mac OS X-hulpprogramma's' op 'Installeer Mac OS X opnieuw' en klik
vervolgens op 'Ga door'.

7

Volg de instructies in het Max OS X-installatieprogramma om Mac OS X en uw
programma's opnieuw te installeren.

Nadat u Mac OS X en de Apple programma's hebt hersteld, kunt u selectief de andere
gegevens en programma's herstellen vanaf een Time Machine-reservekopie.

Apple Hardware Test gebruiken

Als u vermoedt dat een probleem te maken heeft met de hardware van de
MacBook Pro, kunt u het programma Apple Hardware Test gebruiken om te bepalen of
er zich een probleem voordoet met een van de onderdelen van de computer, zoals het
geheugen of de processor.