MacBook Pro - De locatie van het serienummer van de computer

background image

De locatie van het serienummer van de computer

U kunt het serienummer van de computer op een van de volgende manieren
achterhalen:

Â

Draai de MacBook Pro om. Het serienummer is in de onderkant van de behuizing
gegraveerd, vlak bij het scharnier.

Serienummer

Â

Kies Apple-menu () > 'Over deze Mac'. Klik vervolgens op het versienummer onder
de tekst 'Mac OS X' om achtereenvolgens het Mac OS X-versienummer, de buildversie
en het serienummer weer te geven.

Â

Open Systeeminformatie in de map 'Hulpprogramma's' in Launchpad.

background image
background image

Helpcentrum

ergonomie

www.apple.com/nl/environment