MacBook Pro - Apple Hardware Test gebruiken

background image

Apple Hardware Test gebruiken

1

Koppel alle externe apparaten van de computer los, behalve de lichtnetadapter.
Als er een Ethernet-kabel is aangesloten, koppelt u deze ook los.

background image

63

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

2

Start de computer opnieuw op terwijl u de D-toets ingedrukt houdt.

3

Selecteer in het venster van Apple Hardware Test dat verschijnt de gewenste taal.

4

Druk op de Return-toets of klik op de pijl naar rechts.

5

Volg de instructies op het scherm wanneer het hoofdvenster van Apple Hardware Test
verschijnt (na circa 45 seconden).

6

Als Apple Hardware Test een probleem vindt, wordt een foutcode weergegeven. Noteer
deze foutcode voordat u verdere ondersteuning zoekt. Als Apple Hardware Test geen
hardwareprobleem vindt, heeft het probleem mogelijk met de software te maken.