MacBook Pro - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

4

background image

52

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de MacBook Pro.
In dit hoofdstuk vindt u tips die u kunt gebruiken als zich problemen voordoen. In
Helpcentrum en op de MacBook Pro-ondersteuningswebsite (www.apple.com/nl/support/
macbookpro) vindt u meer informatie over het oplossen van problemen.

In de meeste gevallen zijn problemen met de MacBook Pro snel en eenvoudig op
te lossen. Ga na wat zich voorafgaand aan het probleem heeft voorgedaan. Om een
duidelijk overzicht van de eventuele oorzaken te krijgen, is het handig om op papier te
zetten welke handelingen u hebt uitgevoerd voordat het probleem optrad. Noteer:

Â

Met welke programma's u werkte toen het probleem optrad (problemen die zich
alleen voordoen wanneer u met een bepaald programma werkt, kunnen erop wijzen
dat het programma niet compatibel is met de Mac OS X-versie die op de computer
is geïnstalleerd)

Â

Welke nieuwe software u hebt geïnstalleerd, met name software die mogelijk
onderdelen aan de Systeemmap heeft toegevoegd

Â

Welke nieuwe hardware u hebt geïnstalleerd, zoals extra geheugen of een randapparaat