MacBook Pro - Extra geheugen installeren 

background image

Extra geheugen installeren

De computer heeft twee geheugensleuven, die toegankelijk zijn als u de onderkant
van de behuizing verwijdert. In de MacBook Pro is minimaal 4 GB DDR3 (Double Data
Rate) SDRAM-geheugen (Synchronous Dynamic Random-Access Memory) van 1333 MHz
geïnstalleerd. Beide geheugensleuven kunnen een SDRAM-module bevatten die voldoet
aan de volgende specificaties:

Â

DDR3 SO-DIMM-formaat (Small Outline Dual Inline Memory Module)

Â

30 mm

Â

204-pens-module

Â

2 GB of 4 GB

Â

PC3-10600S DDR3 1333-MHz RAM

U kunt twee geheugenmodules van elk 4 GB toevoegen voor maximaal 8 GB geheugen. De
computer levert de beste prestaties als u beide geheugensleuven van een geheugenmodule
voorziet en hiervoor modules met dezelfde geheugencapaciteit gebruikt.

background image

46

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

Geheugen in de MacBook Pro installeren

1

Volg stap 1 en 2 vanaf pagina 37 om de onderkant van de behuizing te verwijderen.

Belangrijk:

Wanneer u de onderzijde van de behuizing verwijdert, legt u gevoelige

ingebouwde onderdelen bloot. Deze onderdelen kunnen worden beschadigd door
statische elektriciteit.

2

Raak één van de metalen onderdelen in de computer aan om eventuele statische
elektriciteit te ontladen voordat u de geheugenonderdelen aanraakt.

3

Duw de ontgrendelingen aan de zijkanten van de geheugenmodule naar buiten zodat
de module omhoog komt.
Het geheugen komt een stukje omhoog. Voordat u de module verwijdert, controleert
u of de halfronde uitsparingen zichtbaar zijn. Als dit niet het geval is, duwt u nogmaals
op de ontgrendelingen.

background image

47

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

Uitsparingen

background image

48

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

4

Houd de geheugenmodule bij de uitsparingen vast en haal de module uit de sleuf.

5

Verwijder de andere geheugenmodule.

Belangrijk:

Houd de geheugenmodules bij de randen vast en raak de goudkleurige

connectors niet aan.

6

Plaats de nieuwe geheugenmodule in de sleuf:

a

Houd de uitsparing aan de goudkleurige rand van de module boven de uitsparing in
de onderste geheugensleuf.

b

Kantel de kaart en duw het geheugen in de sleuf.

c

Druk de geheugenmodule met twee vingers tegelijk de sleuf in, waarbij u een
gelijkmatige druk uitoefent.
Als u de module op de juiste wijze installeert, hoort u een klik.

d

Herhaal deze procedure om een extra geheugenmodule in de bovenste sleuf te
installeren. Duw de module omlaag om deze te bevestigen.

background image

49

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

Uitsparingen

7

Volg de instructies voor het terugplaatsen van de onderkant van de behuizing in
stap 10 op pagina 44.

background image

50

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

Controleren of de MacBook Pro het nieuwe geheugen herkent

Nadat u extra geheugen in de MacBook Pro hebt geïnstalleerd, moet u controleren of
de computer het nieuwe geheugen herkent.

Controleren hoeveel geheugen in de computer is geïnstalleerd

1

Zet de MacBook Pro aan.

2

Zodra het Mac OS X-bureaublad verschijnt, kiest u in de menubalk Apple-menu () en
vervolgens 'Over deze Mac'.
Voor een gedetailleerd overzicht van het geheugen dat in de computer is geïnstalleerd,
opent u Systeeminformatie door achtereenvolgens op de knop 'Meer info' en
'Geheugen' te klikken.

Als de MacBook Pro het geheugen niet herkent of niet juist opstart, controleert u of
het door u geïnstalleerde geheugen compatibel is met de MacBook Pro en of het
geheugen op de juiste manier is geïnstalleerd.

background image

Helpcentrum

hulp

www.apple.com/nl/support