MacBook Pro - De harde schijf vervangen

background image

De harde schijf vervangen

U kunt de harde schijf van uw MacBook Pro vervangen door een andere harde
schijf. De harde schijf bevindt zich naast de batterij wanneer u de onderzijde van de
MacBook Pro verwijdert. U kunt uitsluitend 2,5-inch schijven met een Serial ATA (SATA)-
connector gebruiken.

Belangrijk:

Het wordt aanbevolen om een reservekopie van de gegevens op de harde

schijf te maken voordat u deze vervangt. Apple is niet verantwoordelijk voor gegevens
die verloren zijn gegaan.

De harde schijf van de MacBook Pro vervangen

1

Zet de MacBook Pro uit. Koppel de lichtnetadapter, Ethernet-kabel, USB-kabels,
antidiefstalkabel en eventuele andere kabels die op de MacBook Pro zijn aangesloten
los om schade aan de computer te voorkomen.

WAARSCHUWING:

De interne onderdelen van de MacBook Pro kunnen warm zijn. Als

u de MacBook Pro kort tevoren hebt gebruikt, laat u na het uitzetten van de computer
de interne onderdelen van de computer tien minuten afkoelen voordat u verdergaat.

2

Draai de MacBook Pro om en verwijder de tien schroefjes aan de onderzijde. Verwijder
de korte schroefjes onder de hoek die wordt weergegeven in de volgende afbeelding.
Verwijder de onderkant van de behuizing en leg deze terzijde.

background image

38

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

Belangrijk:

De schroefjes zijn niet allemaal even lang. Let er daarom bij het verwijderen

op welk schroefje op welke positie hoort, zodat u de schroefjes later weer correct kunt
terugplaatsen. Bewaar de schroefjes op een veilige plek.

Kort

Lang

background image

39

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

Belangrijk:

Wanneer u de onderzijde van de behuizing verwijdert, legt u gevoelige

ingebouwde onderdelen bloot. Deze onderdelen kunnen worden beschadigd door
statische elektriciteit.

3

Raak één van de metalen onderdelen in de computer aan om eventuele statische
elektriciteit te ontladen voordat u de hardeschijfonderdelen aanraakt.

background image

40

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

4

Kijk waar de beugel aan de bovenzijde van de schijf zich bevindt. Gebruik een
kruiskopschroevendraaier om de twee schroefjes te verwijderen waarmee de beugel
op zijn plaats wordt gehouden. Bewaar de beugel op een veilige plek.

5

Til de schijf voorzichtig aan het lipje uit de houder.

Beugel

Trek aan
het lipje

background image

41

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

6

Houd de schijfeenheid aan de zijkanten vast en trek dan voorzichtig aan de connector
aan de rechterzijde van de schijfeenheid om deze los te halen. Oefen geen druk uit op
de schijfeenheid en raak de schakelingen aan de onderzijde niet aan.

Connector

De connector is bevestigd aan een kabeltje en blijft in de nis van de hardeschijfeenheid.

background image

42

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

Belangrijk:

Er bevinden zich vier montageschroeven aan de zijkanten van de

hardeschijfeenheid. Als de nieuwe harde schijf geen montageschroeven heeft,
verwijdert u de schroeven van de oude schijfeenheid en draait u deze in de nieuwe
schijfeenheid voordat u de schijf installeert.

Montageschroeven

7

Bevestig de connector aan de rechterzijde van de nieuwe harde schijf.

background image

43

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

8

Plaats de schijf in een hoek in de houder en zorg ervoor dat de schroefjes op hun
plaats zitten.

9

Plaats de beugel terug en draai de schroefjes weer vast.

background image

44

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

10

Plaats de onderkant van de behuizing terug. Plaats de tien schroefjes die u in stap
2 hebt verwijderd terug en draai deze vast. Zorg ervoor dat u de korte schroefjes
terugplaatst in de juiste openingen en onder de juiste hoek, zoals weergegeven in de
onderstaande afbeelding.

Kort

Lang

background image

45

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

Zie “De Mac OS X-software herstellen of opnieuw installeren” op pagina 57 voor informatie
over het installeren van Mac OS X en meegeleverde programma's.