MacBook Pro - De MacBook Pro uitbreiden

background image

De MacBook Pro uitbreiden

3

background image

36

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden

Dit hoofdstuk bevat informatie over en instructies voor het vervangen van de harde
schijf en het installeren van extra geheugen in de MacBook Pro.

WAARSCHUWING:

Het wordt aanbevolen de installatie van extra geheugen en een

andere harde schijf uit te laten voeren door een door Apple erkende technicus. In het
bij de computer geleverde boekje over service en ondersteuning door Apple leest
u hoe u contact met Apple opneemt. Eventuele schade die ontstaat doordat u de
installatie zelf uitvoert, valt niet onder de garantie op de computer.

U kunt de batterij van de MacBook Pro niet zelf vervangen. Als u vermoedt dat de
batterij moet worden vervangen, neemt u contact op met een door Apple erkende
serviceaanbieder.

background image

37

Hoofdstuk 3

De MacBook Pro uitbreiden