MacBook Pro - Belangrijke veiligheidsinformatie

background image

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING:

Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dat brand, een

elektrische schok of ander letsel en andere schade veroorzaken.

Ingebouwde batterij Verwijder de batterij van de MacBook Pro nooit zelf. De batterij
mag uitsluitend door een door Apple erkende serviceaanbieder worden vervangen.
Gebruik de MacBook Pro niet meer als u deze hebt laten vallen of als hij ingedeukt,
verbogen, vervormd of anderszins is beschadigd. Stel de MacBook Pro niet bloot aan
extreme warmtebronnen, zoals radiatoren of openhaarden, waar de temperatuur kan
oplopen tot meer dan 100 °C.

Omgaan met de computer De onderkant van de MacBook Pro kan erg warm
worden bij normaal gebruik. De MacBook Pro voldoet aan de beperkingen voor
oppervlaktetemperaturen zoals opgesteld in de internationale richtlijnen voor de
veiligheid van apparatuur voor informatietechniek (IEC 60950-1).

background image

75

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Voor een veilig gebruik van de computer en het beperken van de kans op letsel door
hitte, dient u de volgende richtlijnen in acht te nemen:

Â

Plaats de MacBook Pro op een stabiel werkoppervlak en zorg ervoor dat er
voldoende lucht onder en rond de computer kan stromen.

Â

Gebruik de MacBook Pro niet wanneer deze op een kussen, deken of ander zacht
materiaal staat. Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen worden geblokkeerd.

Â

Leg nooit iets op het toetsenbord als u de MacBook Pro gebruikt.

Â

Duw geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.

Â

Als u de MacBook Pro op uw schoot hebt en de computer te warm wordt, plaatst u
de computer op een stabiel werkoppervlak.

Water en vochtige locaties Plaats geen dranken naast of op de MacBook Pro en
vermijd locaties waar het risico bestaat dat er vocht in de computer komt, zoals in de
buurt van wastafels, baden, douchecellen, enzovoort. Gebruik de MacBook Pro niet
onder vochtige weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw of mist.

De MagSafe-lichtnetadapter van 85 W Gebruik alleen de lichtnetadapter die bij de
MacBook Pro is geleverd of een door Apple goedgekeurde lichtnetadapter die compatibel
is met dit product. Controleer of de wisselstroomstekker of het netsnoer volledig in de
lichtnetadapter is gestoken voordat u de adapter op een stopcontact aansluit.

De lichtnetadapter kan erg warm worden bij normaal gebruik. De MagSafe-
lichtnetadapter voldoet aan de beperkingen voor oppervlaktetemperaturen zoals
opgesteld in de internationale richtlijnen voor de veiligheid van apparatuur voor
informatietechniek (IEC 60950-1).

background image

76

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Om de kans op oververhitting of letsel door hitte te beperken, voert u een van de
volgende handelingen uit:

Â

Sluit de lichtnetadapter direct aan op een stopcontact.

MagSafe-stekker

Wisselstroom-stekker

MagSafe-lichtnetadapter

Â

Als u het netsnoer gebruikt, plaatst u de lichtnetadapter op een bureau of tafel of op
de vloer in een goed geventileerde ruimte.

MagSafe-stekker

MagSafe-lichtnetadapter

Wisselstroom-stekker

background image

77

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Haal de lichtnetadapter uit het stopcontact en verwijder alle overige kabels in de
volgende omstandigheden:

Â

U wilt geheugen toevoegen of de harde schijf vervangen

Â

U wilt de behuizing schoonmaken (doe dit altijd volgens de methode die wordt
beschreven op pagina 81).

Â

Het netsnoer is gerafeld of anderszins beschadigd

Â

De MacBook Pro of de lichtnetadapter is blootgesteld aan regen, overmatig vocht of
een vloeistof die in de behuizing is gemorst

Â

De MacBook Pro of de lichtnetadapter is gevallen, de behuizing is beschadigd of u
vermoedt dat onderhoud of reparatie nodig is

De poort voor de MagSafe-lichtnetadapter bevat een magneet die ervoor kan zorgen
dat gegevens op creditcards, iPods of andere apparaten worden gewist. Plaats deze
objecten of andere apparaten die gevoelig zijn voor magnetische velden niet binnen
2,5 cm van deze poort, om te voorkomen dat uw gegevens worden gewist.

Als er stof in de poort voor de MagSafe-lichtnetadapter komt, kunt u dit voorzichtig
verwijderen met een droog wattenstaafje.

MagSafe-voedingsspecificaties:

Â

Frequentie: 50 tot 60 Hz, eenfasig

Â

Lijnspanning: 100 tot 240 V

Â

Uitvoerspanning: 18,5 V gelijkstroom, 4,6 A

background image

78

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Gehoorbeschadiging Als het volume van oordopjes of koptelefoons te hoog wordt
ingesteld, kan uw gehoor permanent beschadig raken. Als u langere tijd naar geluid
met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof het
volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden
beschadigd. Als u een piepend of fluitend geluid in uw oren hoort of als gesprekken
dof klinken, mag u de koptelefoon niet meer gebruiken en moet u uw gehoor
laten testen. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken.
Gehoorexperts raden u aan uw gehoor op de volgende manieren te beschermen:

Â

Gebruik oordopjes of een koptelefoon niet langdurig op hoog volume.

Â

Zet het geluid niet harder om rumoerige omgevingsgeluiden naar de achtergrond
te dringen.

Â

Zet het volume lager als u mensen om u heen niet kunt horen spreken.

Risicovolle activiteiten Deze computer is niet bedoeld voor gebruik in de bediening
van nucleaire installaties, de besturing van luchtvaartuigen, communicatiesystemen
of luchtverkeersleidingssystemen, of in andere situaties waarin problemen met het
gebruik van de computer kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige
schade aan zaken of het milieu.

Laserinformatie voor optische-schijfeenheden

WAARSCHUWING:

Het aanbrengen van wijzigingen en uitvoeren van bewerkingen

anders dan beschreven in de handleiding bij het apparaat kunnen leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke straling.

background image

79

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

De optische-schijfeenheid in de computer bevat een laser die veilig is bij normaal
gebruik maar bij demontage schade kan berokkenen aan uw ogen. Voor uw eigen
veiligheid moet u deze apparatuur uitsluitend door een door Apple erkende
serviceaanbieder laten onderhouden.