MacBook Pro - Belangrijke informatie over het gebruik

background image

Belangrijke informatie over het gebruik

ATTENTIE:

Het negeren van de volgende instructies kan schade aan de MacBook Pro

of andere eigendommen tot gevolg hebben.

Temperatuur bij gebruik Als u zich bij het gebruik van de MacBook Pro niet aan de
onderstaande waarden houdt, kan dit een nadelige invloed hebben op de prestaties.

Â

Temperatuur bij gebruik: 10 tot 35 °C

Â

Temperatuur bij opslag: -20 tot 45 °C

Â

Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend

Â

Hoogte bij gebruik: 0 tot 3048 meter

De MacBook Pro inschakelen Schakel de MacBook Pro pas in als alle interne en
externe onderdelen zich op de juiste plaats bevinden. Het is gevaarlijk de computer
te gebruiken terwijl er onderdelen ontbreken. Bovendien kan de computer hierdoor
beschadigd raken.

background image

80

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

De MacBook Pro vervoeren Als u de MacBook Pro in een tas of koffer vervoert, moet
u erop letten dat zich hierin geen losse voorwerpen, zoals paperclips of munten,
bevinden die via een opening of de sleuf van de optische-schijfeenheid in de computer
terecht kunnen komen of in een poort klem kunnen komen te zitten. Bovendien moet
u voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden uit de buurt van de poort
voor de MagSafe-lichtnetadapter houden.

Connectors en poorten gebruiken Probeer nooit een connector in een poort
te duwen als deze niet lijkt te passen. Wanneer u een apparaat aansluit, moet u
controleren dat de poort stof- en vuilvrij is, dat de connector in de poort past en dat u
de connector op de juiste manier ten opzichte van de poort hebt geplaatst.

De optische-schijfeenheid gebruiken De SuperDrive in de MacBook Pro ondersteunt
standaardschijven van 12 cm (4,7 inch). Schijven met een afwijkende vorm of schijven
die kleiner zijn dan 12 cm worden niet ondersteund en kunnen vast komen te zitten.

Omgaan met glazen onderdelen Uw MacBook Pro bevat glazen onderdelen, zoals het
beeldscherm en het trackpad. Als deze beschadigd zijn, kunt u uw MacBook Pro pas weer
gebruiken nadat deze door een door Apple erkende serviceaanbieder is gerepareerd.

De MacBook Pro opbergen Als u de MacBook Pro voor langere tijd gaat opbergen, legt u
deze op een koele plek (de ideale temperatuur is 22 °C) en ontlaadt u de batterij tot vijftig
procent of minder. Wanneer u de MacBook Pro langer dan vijf maanden wilt opbergen,
ontlaadt u de batterij tot ongeveer vijftig procent. Om de capaciteit van de batterij te
behouden, laadt u de batterij ongeveer om de zes maanden op tot vijftig procent.

background image

81

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

De MacBook Pro schoonmaken Schakel de MacBook Pro uit en koppel de
lichtnetadapter los voordat u de buitenzijde en de onderdelen van de MacBook Pro
gaat schoonmaken. Gebruik een vochtige, zachte, pluisvrije doek om de buitenkant van
de computer schoon te maken. Zorg dat er geen vocht in de behuizing terechtkomt.
Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op de computer. Gebruik geen spuitbussen,
oplosmiddelen of schuurmiddelen om schade aan de buitenste laag van de behuizing
te voorkomen.

Het beeldscherm van de MacBook Pro schoonmaken Schakel de MacBook Pro uit
en koppel de lichtnetadapter los voordat u het beeldscherm van de MacBook Pro gaat
schoonmaken. Maak vervolgens het meegeleverde reinigingsdoekje vochtig met water
en wrijf het scherm schoon. Spuit nooit vloeistof rechtstreeks op het scherm.

background image

82

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie