MacBook Pro - Belangrijke informatie

background image

Belangrijke informatie

5

background image

74

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Volg voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de apparatuur deze
aanwijzingen voor het schoonmaken van de MacBook Pro en het omgaan met de
computer. Zorg dat u deze informatie altijd binnen handbereik hebt.

ATTENTIE:

De garantie van de fabrikant kan komen te vervallen bij onjuiste opslag of

verkeerd gebruik van de computer.