MacBook Pro - Problémák, melyek lehetetlenné teszik MacBook Pro gépének használatát

background image

Problémák, melyek lehetetlenné teszik MacBook Pro

gépének használatát

Ha a MacBook Pro nem válaszol vagy a mutató nem mozog
Nagyon ritkán előfordulhat, hogy egy alkalmazás „lefagy” a képernyőn. A Mac OS X
lehetővé teszi a lefagyott alkalmazások kiléptetését anélkül, hogy ehhez újra kéne
indítani a számítógépét.

Alkalmazás kilépésre kényszerítése:

1

Nyomja meg a Command (x)-Alt-Esc billentyűkombinációt, vagy válassza az
Apple () > Kilépésre kényszerítés elemet a menüsorról.
Megjelenik a Programok kilépésre kényszerítése párbeszédablak a kijelölt
alkalmazással.

2

Kattintson a Kilépésre kényszerítés gombra.
Az alkalmazás kilép, minden más alkalmazást nyitva hagyva.

Ha szükséges, akár a Finder alkalmazást is újraindíthatja ebből a párbeszédablakból.

Ezután indítsa újra a számítógépet annak érdekében, hogy a probléma teljesen
megszűnjön.

Ha a probléma gyakran felmerül, válassza a Súgó > Súgóközpont lehetőséget
a képernyő tetején lévő menüsorból. Keressen a „lefagyás” szóra, ha szeretne
segítséget kapni azokra az esetekre, amikor a számítógép lefagy, illetve nem reagál.

Ha a probléma csak akkor jelentkezik, amikor egy bizonyos alkalmazást használ,
ellenőrizze az alkalmazás gyártójánál, hogy az alkalmazás kompatibilis-e
számítógépével. A MacBook Pro számítógéphez mellékelt szoftverek esetében
támogatásért és kapcsolatadatokért látogasson a www.apple.com/downloads oldalra.

background image

54

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Ha tudja, hogy az alkalmazás kompatibilis számítógépével, lehet, hogy újra kell
telepítenie a számítógép rendszerszoftverét. Lásd: „Mac OS X szoftverek javítása,
visszaállítása vagy újratelepítése”, 57. oldal.

Ha a MacBook Pro indítás közben lefagy, villogó kérdőjelet lát, vagy ha a képernyő
sötét, és az alvó állapotot jelző fény folyamatosan világít (és a számítógép nem
alvó módban van)
A villogó kérdőjel általában azt jelenti, hogy a számítógép nem találja a rendszerszoftvert
sem a merevlemezen, sem pedig a számítógéphez csatlakoztatott lemezeken.

Â

Várjon néhány másodpercet. Ha a számítógép nem indul el rövid időn belül,
kapcsolja ki azt a bekapcsológomb (®) 8-10 másodpercig történő nyomva
tartásával. Válasszon le minden külső perifériát, és próbálja meg ismételten
bekapcsolni a számítógépet úgy, hogy a bekapcsológomb (®) megnyomása
közben nyomva tartja az Alt billentyűt is. A számítógép elindulásakor kattintson
a merevlemez ikonra, majd kattintson a jobb nyílra. Miután a számítógép elindult,
nyissa meg a Rendszerbeállítások alkalmazást, és kattintson az Indítólemez elemre.
Válasszon ki egy helyi Mac OS X Rendszer mappát.
Ha a probléma gyakran előfordul, lehetséges, hogy újra kell telepítenie a
számítógép rendszerszoftverét. Lásd: „Mac OS X szoftverek javítása, visszaállítása
vagy újratelepítése”, 57. oldal.

Ha a MacBook Pro nem kapcsol be vagy nem indul el
Próbálkozzon sorban az alábbi módszerekkel addig, amíg a számítógép be nem
kapcsol:

background image

55

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Â

Győződjön meg róla, hogy a tápegység mind a számítógépbe, mind pedig
egy működő konnektorba be van dugva. Ügyeljen rá, hogy a MacBook Pro
számítógéphez mellékelt 85 wattos MagSafe tápegységet használja. Ha a tápegység
nem tölt és a jelzőfény nem gyullad ki be a MagSafe csatlakozón, amikor bedugja a
tápkábelt, húzza ki majd dugja vissza a tápkábelt, vagy próbálja meg azt bedugni
egy másik konnektorba.

Â

Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem szorul-e feltöltésre. Nyomja meg a
számítógépe bal oldalán lévő apró gombot. Egy és nyolc közötti jelzőfény
kigyulladását kell tapasztalnia, melyek az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik.
Ha csak egyetlen jelzőfény világít, akkor a töltéshez csatlakoztassa a tápegységet.
Az akkumulátor jelzőfényeivel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: 56. oldal.

Â

Ha a probléma továbbra is fennáll, zárja be az összes megnyitott dokumentumot, és
lépjen ki az összes alkalmazásból. Állítsa vissza a számítógépet a gyári beállításokra
(ezzel a fájljai nem vesznek el). Ehhez legalább öt másodpercig tartsa lenyomva a
bal Shift, a bal Alt és a bal Control billentyűt, valamint a bekapcsológombot (®),
amíg a számítógép újraindul.

Â

Ha nemrégiben memóriával bővítette a számítógépet, győződjön meg róla, hogy az
helyesen lett behelyezve, és kompatibilis a számítógépével. Nézze meg, hogy az új
memória kivételével és a régi visszahelyezésével a számítógép elindul-e (lásd: 45. oldal).

Â

Nyomja meg a bekapcsológomb (®), majd azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva
az Apple (x), az Alt, a P és az R billentyűket addig, amíg meg nem hallja másodszorra
is a bekapcsoló hangot, mely a paraméter-RAM (PRAM) visszaállítását jelzi.

Â

Ha továbbra sem indul el a MacBook Pro, a következő témakörben talál információt
az Apple szervizeléssel kapcsolatos elérhetőségeiről: „További tudnivalók, szerviz és
támogatás”, 67. oldal.

background image

56

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Ha a képernyő hirtelen elsötétül vagy a MacBook Pro lefagy
Próbálja meg újraindítani a MacBook Pro számítógépet.

1

A tápegység kivételével minden csatlakoztatott eszközt húzzon ki a MacBook Pro
számítógépből.

2

Nyomja meg a bekapcsológombot (®) a rendszer újraindításához.

3

Töltse fel legalább 10%-ra az akkumulátort, mielőtt külső eszközt csatlakoztatna arra
és folytatná a munkát.
Az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintéséhez kattintson az Akkumulátor
(

) állapotikonjára a menüsorban, vagy ellenőrizze a MacBook Pro bal oldalán

található akkumulátor jelzőfényeket.

A kijelző ezenkívül akkor is elsötétedhet, ha az energiatakarékossági funkciók be
vannak kapcsolva.

Ha az akkumulátorgomb megnyomására az összes akkumulátor-jelzőfény ötször
gyorsan felvillan
Az akkumulátor cserére szorul. Keressen fel egy Apple kiskereskedelmi áruházat vagy
egy hivatalos Apple szervizt.

Az akkumulátor gomb megnyomására az akkumulátor jelzőfények felvillannak
balról jobbra, majd jobbról balra, egymás után ötször
Számítógépe nem ismerte fel az akkumulátort. Keressen fel egy Apple
kiskereskedelmi áruházat vagy egy hivatalos Apple szervizt.

Ha nem tud kiadni egy lemezt
Léptessen ki minden olyan alkalmazást, amelyik esetleg a lemezt használja, majd
próbálja meg újra. Ha ez nem segít, indítsa újra a számítógépet, majd azonnal nyomja
meg és tartsa lenyomva a tapilap gombját.

background image

57

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást