MacBook Pro - Problémák az internetkapcsolatával

background image

Problémák az internetkapcsolatával

A MacBook Pro számítógépen található Hálózati beállítási asszisztens alkalmazás
végigvezeti az internetkapcsolat beállításán. Nyissa meg a Rendszerbeállítások
alkalmazást, majd kattintson a Hálózat elemre. Kattintson a „Segítség kérése”
gombra a Hálózati beállítási asszisztens megnyitásához.

background image

63

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Ha gondja van az internetkapcsolatával, megpróbálkozhat az ebben a fejezetben
szereplő, az adott kapcsolattípusnak megfelelő lépésekkel, vagy használhatja a
Hálózati diagnosztika alkalmazást.

A Hálózati diagnosztika alkalmazás használatához:

1

Válassza az Apple () > Rendszerbeállítások menüelemet.

2

Kattintson a Hálózat elemre, majd kattintson a „Segíts” gombra.

3

Kattintson a Diagnosztika elemre a Hálózati diagnosztika megnyitásához.

4

Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Ha a Hálózati diagnosztika alkalmazás nem tudja megoldani a problémát, akkor
lehetséges, hogy a probléma az elérni kívánt internetszolgáltatóval (ISP-vel), a
szolgáltatóhoz történő kapcsolódáshoz használt külső eszközzel, illetve a hozzáférni
kívánt szerverrel van. Megpróbálkozhat az alábbi lépésekkel.

Kábelmodemes, DSL-modemes és LAN-os internetkapcsolatok

Győződjön meg róla, hogy a modem összes kábele (ideértve a modem tápkábelét,
a modemet a számítógéppel összekapcsoló kábelt is és a modemet a fali aljzattal
összekapcsoló kábelt) jól be van dugva. Ellenőrizze továbbá az Ethernet-elosztók
és routerek kábeleit és tápellátását is.

Kapcsolja ki a DSL- vagy kábelmodemet, majd néhány perc elteltével kapcsolja
azt vissza. Egyes internetszolgáltatók a modem tápkábelének kihúzását javasolják.
Ha modeme rendelkezik visszaállító (reset) gombbal, akkor azt is megnyomhatja
a készülék ki-/bekapcsolása előtt vagy az után.

background image

64

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Fontos: 

A modemre vonatkozó útmutatások nem érvényesek a LAN-felhasználókra.

A LAN-felhasználók rendelkezhetnek olyan elosztókkal, kapcsolókkal, routerekkel
vagy kapcsolódási pontokkal, melyekkel a DSL- és kábelmodemes felhasználók
nem. A LAN-felhasználóknak inkább a hálózati adminisztrátorukhoz kell fordulniuk,
mintsem az internetszolgáltatójukhoz.

PPPoE-kapcsolatok

Ha PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) használatával nem tud csatlakozni
internetszolgáltatójához, győződjön meg róla, hogy a Hálózati beállításokban a
megfelelő adatokat adta meg.

A Hálózat beállításainak megtekintéséhez:

1

Válassza az Apple () > Rendszerbeállítások menüelemet.

2

Kattintson a Hálózat elemre.

3

Kattintson az Add hozzá (+) gombra a hálózati kapcsolatok szolgáltatási listája alján,
majd válassza ki a PPPoE elemet az Interfész kibomló menüből.

4

Az Ethernet kibomló menüből válasszon ki egy interfészt a PPPoE szolgáltatás
számára. Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik, válassza az Ethernet lehetőséget,
ha pedig vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, válassza a Wi-Fi lehetőséget.

5

Kattintson a Létrehozás gombra.

6

Adja meg az internetszolgáltatójától kapott adatokat, mint például a fióknevet,
jelszót, PPPoE szolgáltatás nevét (ha ezt a szolgáltatója kérni fogja).

7

Kattintson az Alkalmazás gombra a beállítások aktiválásához.

background image

65

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Hálózati kapcsolatok

Ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel be legyen dugva a MacBook számítógépbe és a
hálózatba is. Ellenőrizze az Ethernet-elosztók és routerek kábeleit és tápellátását.

Ha két vagy több számítógép között próbálja meg megosztani az internetkapcsolatát,
ügyeljen rá, hogy a hálózat megfelelően be legyen állítva. Tudnia kell, hogy
internetszolgáltatója csak egy IP-címet ad, vagy minden egyes számítógéphez
ad egyet-egyet.

Ha csak egy IP-címet kap, akkor szüksége van egy routerre, mellyel meg tudja osztani a
kapcsolatot hálózati címfordításként (NAT) vagy „IP-maszkolásként” is ismeretes.
A beállításokkal kapcsolatban tekintse meg a routerhez mellékelt dokumentációt,
vagy forduljon ahhoz a személyhez, aki beállította a hálózatát. Az AirPort bázisállomás
lehetővé teszi egy IP-cím több számítógép között történő megosztását. További
információt az AirPort bázisállomások használatával kapcsolatban a Mac súgóban,
illetve az AirPort támogatási webhelyén, a www.apple.com/support/airport címen talál.

Ha a fenti lépésekkel nem sikerül megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba
internetszolgáltatójával vagy hálózati adminisztrátorával.