MacBook Pro - Problemi s Wi-Fi komunikacijom

background image

Problemi s Wi-Fi komunikacijom

Ako dolazi do problema pri uporabi Wi-Fi komunikacije

Â

Uvjerite se da računalo ili mreža na koju se pokušavate spojiti rade i da imaju
bežični pristup.

Â

Uvjerite se da ste pravilno konfigurirali softver sukladno uputama koje su
isporučene uz vašu baznu stanicu.

Â

Uvjerite se da je MacBook Pro unutar dometa drugog računala ili pristupne točke
mreže. Elektronički uređaji ili metalne strukture koji se nalaze u blizini mogu utjecati
na bežičnu komunikaciju i smanjiti taj domet. Premještanje ili rotiranje računala
može poboljšati prijam.

Â

Provjerite Wi-Fi (Z) ikonu statusa u traci izbornika. Pojavljuju se do četiri trake,
ukazujući na jačinu signala. Ako ne vidite trake, pokušajte promijeniti svoju lokaciju.

Â

Potražite pomoć online tako da odaberete Pomoć (Help) > Centar za pomoć (Help
Center) i zatim potražite "wi-fi". Također za više informacija pogledajte upute koje su
isporučene uz bežični uređaj.