MacBook Pro - Problemi koji vam onemogućavaju korištenje MacBook Pro računala

background image

Problemi koji vam onemogućavaju korištenje MacBook Pro

računala

Ako MacBook Pro ne reagira ili ako se pokazivač miša ne pokreće
U rijetkim slučajevima aplikacija se može "zamrznuti" na zaslonu. Mac OS X osigurava
način za izlaz iz zamrznute aplikacije bez ponovnog pokretanja računala.

Za prisilni izlaz iz aplikacije:

1

Pritisnite Command (x)-Option-Esc ili odaberite Apple () > Prisilno zatvori (Force
Quit) u traci s izbornicima.
Pojavljuje se dijalog za prisilni izlaz iz aplikacije s odabranom aplikacijom.

2

Kliknite na Prisilno zatvori (Force Quit).
Aplikacija se isključuje, a sve druge aplikacije ostaju otvorene.

Ako je potrebno, možete ponovno pokrenuti Finder iz ovog dijaloškog okvira.

Zatim ponovno uključite računalo kako biste bili sigurni da je problem u potpunosti
riješen.

Ako se ovaj problem često pojavljuje, odaberite Pomoć (Help) > Centar za pomoć
(Help Center) iz trake izbornika na vrhu zaslona. Potražite riječ "zamrznuto" (“freeze”)
kako biste dobili informacije o situacijama kad je računalo zamrznuto ili kad ne reagira.

Ako se problem pojavljuje samo kad se koristi određena aplikacija, obratite se
proizvođaču aplikacije kako biste vidjeli je li kompatibilna s vašim računalom.
Za ostvarivanje korisničke podrške i kontakt informacije za softver koji je isporučen
s vašim MacBook Pro računalom, posjetite www.apple.com/downloads.

background image

54

Poglavlje 4

Problemi, pronalaženje rješenja

Ako znate da je aplikacija kompatibilna, možda trebate ponovno instalirati softver
sustava računala. Pogledajte “Popravak, obnavljanje ili ponovno instaliranje Mac OS X
softvera” na str. 56.

Ako se MacBook Pro zamrzne tijekom uključivanja, ako vidite trepereći upitnik
ili ako je zaslon taman i indikator za stanje mirovanja trajno svijetli (nije u stanju
mirovanja)
Trepereći upitnik obično znači da računalo ne može pronaći softver sustava na tvrdom
disku ili bilo kojem disku koji je spojen na računalo.

Â

Pričekajte nekoliko sekundi. Ako se računalo ne pokrene, isključite ga tako što ćete
pritisnuti i držati tipku napajanja (®) u trajanju od oko 8 do 10 sekundi. Isključite sve
vanjske periferije i pokušajte ponovno pokrenuti pritiskom na tipku napajanja (®)
dok držite pritisnutu tipku Option. Kad se vaše računalo pokrene, kliknite na ikonu
tvrdog diska i potom kliknite na desnu strelicu. Nakon pokretanja računala otvorite
postavke sustava (System Preferences) i kliknite na pokretački disk (Startup Disk).
Izaberite lokalnu Mac OS X mapu sustava.
Ako često dolazi do ovog problema, možda trebate ponovno instalirati softver
sustava računala. Pogledajte “Popravak, obnavljanje ili ponovno instaliranje Mac OS X
softvera” na str. 56.

Ako se vaš MacBook Pro ne uključi ili ne pokrene
Pokušajte sljedeće prijedloge po redu dok se vaše računalo ne uključi:

Â

Uvjerite se da je strujni adapter spojen na računalo i na ispravnu strujnu utičnicu.
Uvjerite se da koristite 85W MagSafe strujni adapter koji je isporučen uz vaš
MacBook Pro. Ako strujni adapter prestane puniti i indikator na MagSafe priključku
ne svijetli kad spojite strujni kabel, pokušajte odspojiti i ponovno spojiti struni kabel
kako biste ga namjestili ili isprobajte neku drugu zidnu utičnicu.

background image

55

Poglavlje 4

Problemi, pronalaženje rješenja

Â

Provjerite je li potrebno napuniti bateriju. Pritisnite malu tipku na lijevoj strani na
vašem računalu. Trebate vidjeti jedan do osam indikatora koji ukazuju na razinu
punjenja baterije. Ako svijetli samo jedan indikator, spojite vaš strujni adapter kako
biste napunili bateriju. Za više informacija o indikatorima baterije pogledajte str. 56.

Â

Ako je problem i dalje prisutan, zatvorite sve otvorene dokumente i aplikacije.
Resetirajte računalo na tvorničke postavke (uz očuvanje vaših datoteka)
istovremenim pritiskom lijeve tipke Shift, lijeve tipke Option (alt), lijeve tipke
Control i tipke napajanja (®) u trajanju od pet sekundi, sve dok se računalo
ponovno ne uključi.

Â

Ako ste nedavno instalirali dodatnu memoriju, uvjerite se da je ispravno instalirana
i da je kompatibilna s vašim računalom. Provjerite je li pokretanje računala moguće
uz uklanjanje i ponovno instaliranje stare memorije (vidjeti str. 45).

Â

Pritisnite tipku napajanja (®) i u isto vrijeme držite pritisnute tipke Command (x),
Option, P i R dok ne začujete zvuk pokretanja po drugi put za resetiranje parametara
RAM (PRAM).

Â

Ako još uvijek ne možete uključiti vaš MacBook Pro, pogledajte “Dodatne informacije,
servis i podrška” na str. 66 za više informacija o kontaktiranju tvrtke Apple radi
servisiranja.

Ako zaslon iznenada postane crn ili ako se MacBook Pro zamrzne
Pokušajte ponovno uključiti vaš MacBook Pro.

1

Odspojite sve uređaje koji su spojeni na MacBook Pro, osim strujnog adaptera.

2

Pritisnite tipku napajanja (®) kako biste ponovno pokrenuli sustav.

3

Pustite da se baterija napuni najmanje 10% prije spajanja bilo kakvog vanjskog uređaja
i nastavljanja s radom.

background image

56

Poglavlje 4

Problemi, pronalaženje rješenja

Kako biste vidjeli koliko se baterije napunilo, kliknite na ikonu statusa baterije (

) u

traci izbornika ili provjerite indikatore baterije na lijevoj strani MacBook Pro računala.

Zaslon se također može zatamniti ako je podešena značajka uštede energije prilikom
korištenja baterije.

Ako pritisnete tipku baterije i svi indikatori baterije pet puta brzo zatrepere
Potrebno je zamijeniti bateriju. Kontaktirajte maloprodajnu trgovinu tvrtke Apple ili
ovlašteni Apple servis.

Ako pritisnete tipku baterije i indikatori baterije trepere slijeva prema desno a
potom zdesna prema lijevo, pet puta u nizu
Vaša baterija nije prepoznata. Kontaktirajte maloprodajnu trgovinu tvrtke Apple ili
ovlašteni Apple servis.

Ako imate problema s izbacivanjem diska
Zatvorite sve aplikacije koje možda koriste disk i pokušajte ponovno. Ako to ne
riješi problem, ponovno pokrenite računalo i potom odmah pritisnite i držite tipku
površine osjetljive na dodir.