MacBook Pro - Lociranje serijskog broja vašeg proizvoda

background image

Lociranje serijskog broja vašeg proizvoda

Serijski broj vašeg računala možete pronaći na bilo koji od navedenih načina:

Â

Okrenite MacBook Pro. Serijski broj je ugraviran u kućište u blizini mjesta preklapanja.

background image

69

Poglavlje 4

Problemi, pronalaženje rješenja

Serijski broj

Â

Odaberite Apple () > O ovm Mac računalu (About This Mac). Kliknite broj verzije
ispod riječi “Mac OS X” za cikličku izmjenu broja verzije Mac OS X sustava, verzije
izdanja i serijskog broja.

Â

Otvorite Informacije o sustavu (System Information) u mapi Uslužni programi
(Utilities) unutar izbornika Launchpad.

background image
background image

Help Center

ergonomics

www.apple.com/environment

5