MacBook Pro - Podešavanje vašeg MacBook Pro računala

background image

Podešavanje vašeg MacBook Pro računala

Vaš MacBook Pro dizajniran je tako da ga možete brzo podesiti i početi koristiti odmah.
Na sljedećim stranicama objašnjen je proces podešavanja, uključujući ove zadatke:

Â

Spajanje 85W MagSafe strujnog adaptera

Â

Povezivanje kabela i pristupanje mreži

Â

Uključivanje MacBook Pro računala

Â

Konfiguriranje korisničkog računa i drugih postavki uz uporabu asistenta za
podešavanje (Setup Assistant)

Â

Podešavanje Mac OS X radne površine i postavki

background image

10

Poglavlje 1

Priprema, podešavanje, uključivanje

Važno: 

Uklonite zaštitnu foliju oko 85W MagSafe strujnog adaptera prije podešavanja

vašeg MacBook Pro računala.

Korak 1:

Spojite 85W MagSafe strujni adapter za napajanje MacBook Pro

računala i punjenje baterije.

Uvjerite se da je AC utikač u potpunosti umetnut u strujni adapter i da su električni
šiljci na vašem AC utikaču u svom u potpunosti proširenom položaju. Spojite AC
utikač strujnog adaptera na strujnu utičnicu i MagSafe priključak na MagSafe
priključnicu napajanja. Kad se MagSafe priključak približi priključnici, osjetit ćete
magnetno privlačenje.

MagSafe priključak

AC strujni kabel

AC utikač

¯

MagSafe priključnica napajanja

Za proširenje dometa vašeg strujnog adaptera, zamijenite AC utikač AC strujnim
kabelom. Prvo odspojite AC utikač s adaptera, zatim spojite isporučeni AC strujni kabel
na adapter, pazeći da čvrsto naliježe.

Kad odspajate strujni adapter iz utičnice ili iz računala, povucite za utikač, a ne za kabel.

background image

11

Poglavlje 1

Priprema, podešavanje, uključivanje

Kad po prvi put spojite strujni adapter na MacBook Pro, indikator na MagSafe priključku
počne svijetliti. Žuto svjetlo ukazuje na to da se baterija puni. Zeleno svjetlo označava da
je baterija u potpunosti napunjena. Ako ne vidite svjetlo, provjerite naliježe li priključak
ispravno i je li strujni adapter spojen.

Korak 2:

Spojite računalo na bežičnu ili žičnu mrežu.

Â

Za korištenje bežične mreže pomoću ugrađene 802.11n Wi-Fi tehnologije, uvjerite se
da je bežična bazna stanica uključena i da znate naziv mreže. Nakon što ste uključili
vaš MacBook Pro, Asistent za podešavanje (Setup Assistant) vas vodi kroz proces
povezivanja. Za savjete za rješavanje problema pogledajte str. 65.

Â

Za uporabu žične veze, spojite jedan kraj Ethernet kabela na vaš MacBook Pro a drugi
kraj na kabelski modem, DSL modem ili mrežu.

®

Ethernet
kabel

Gigabit Ethernet priključnica
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Poglavlje 1

Priprema, podešavanje, uključivanje

Korak 3:

Kratko pritisnite tipku napajanja (®) za uključenje MacBook Pro

računala.

Prilikom uključenja računala se reproducira zvuk.

®

®

Tipka napajanja

Potrebno je nekoliko trenutaka da se MacBook Pro uključi. Nakon pokretanja Setup
Assistant se automatski otvara.

Ako se MacBook Pro ne uključi, pogledajte “Ako se vaš MacBook Pro ne uključi ili ne
pokrene” na str. 54.

background image

13

Poglavlje 1

Priprema, podešavanje, uključivanje

Korak 4:

Podesite MacBook Pro koristeći Asistenta za podešavanje

(Setup Assistant).

Kad prvi put uključite MacBook Pro, pokreće se asistent za podešavanje. Asistent za
podešavanje (Setup Assistant) pomaže u određivanju vaše Wi-Fi mreže, podešavanju
korisničkog računa i prenošenju informacija s drugog Mac ili PC računala. Također
možete prenijeti informacije iz Time Machine sigurnosne kopije ili s drugog diska.
Ako namjeravate migrirati informacije s drugog Mac računala, možda ćete trebati
ažurirati softver ako na drugi Mac nije instalirana Mac OS X verzija 10.5.3 ili novija.
Za migraciju informacija s PC-a, preuzmite Asistenta za migraciju (Migration Assistant)
s www.apple.com/migrate-to-mac te ga instalirajte na PC s kojeg želite migrirati
informacije.

Nakon što pokrenete Asistenta za podešavanje na MacBook Pro računalu, možete
ga ostaviti usred procesa bez zatvaranja, prijeći na drugo računalo ako je potrebno
ažurirati softver tog računala i zatim se vratiti na vaš za dovršetak podešavanja.

Napomena:  Ako ne koristite Asistenta za podešavanje kako biste prenijeli informacije
kad prvi put uključite MacBook Pro, možete to učiniti kasnije uz uporabu Asistenta za
migraciju (Migration Assistant). Otvorite Asistenta za migraciju (Migration Assistant)
u mapi Uslužni programi (Utilities) unutar izbornika Launchpad. Za pomoć pri uporabi
Asistenta za migraciju, otvorite Centar za pomoć (Help Center) i potražite "asistent
za migraciju".

background image

14

Poglavlje 1

Priprema, podešavanje, uključivanje

Podešavanje MacBook Pro računala:

1

Unutar Asistenta za podešavanje (Setup Assistant), slijedite upute na zaslonu,
sve dok ne stignete do dijaloškog okvira "Prenesi informacije na ovaj Mac"
("Transfer information to This Mac").

2

Možete napraviti osnovno podešavanje, podešavanje s migracijom ili prijenos
informacija iz Time Machine sigurnosne kopije ili s drugog diska.

Â

Za osnovno podešavanje, odaberite "Nemoj prenijeti sad" (“Don’t transfer now”)
i kliknite Nastavi (Continue). Slijedite preostale dijaloške okvire za odabir vaše žične
ili bežične mreže, podešavanje računa i zatvaranje Asistenta za podešavanje.

Â

Za podešavanje i migraciju, odaberite "S drugog Mac računala ili osobnog računala"
(“From another Mac or PC”) i kliknite Nastavi (Continue). Slijedite upute na zaslonu
za odabir Mac ili PC računala s kojeg želite migrirati informacije. Vaš Mac ili PC treba
biti spojen na isti žičnu ili bežičnu mrežu. Slijedite upute na zaslonu za migriranje.

Â

Za prijenos informacija iz Time Machine sigurnosne kopije ili drugog diska, odaberite
"Iz Time Machine sigurnosne kopije ili s drugog diska" (“From a Time Machine
backup or other disk”) i kliknite Nastavi (Continue). Odaberite sigurnosnu kopiju
ili disk s kojeg želite migrirati informacije. Slijedite upute na zaslonu.

Ako ne namjeravate zadržati ili koristiti drugo računalo, najbolje je poništiti ovlaštenje
za reproduciranje glazbe, video zapisa ili audio knjiga koje ste kupili u iTunes Store.
Poništavanjem ovlaštenja za računalo sprječava se da druge osobe reproduciraju
pjesme, videozapise i audio knjige koje ste vi kupili i oslobađa drugo ovlaštenje za
uporabu. Za informacije o poništavanju ovlaštenja izaberite iTunes Help iz izbornika
za pomoć u aplikaciji iTunes.

background image

15

Poglavlje 1

Priprema, podešavanje, uključivanje

Korak 5:

Podešavanje Mac OS X radne površine i postavki

Možete na brz i jednostavan način podesiti željeni izgled radne površine koristeći
Postavke sustava (System Preferences), vaš centar za naredbe za većinu postavki na
MacBook Pro računalu. Odaberite Apple () > Postavke sustava (System Preferences)
u traci izbornika ili kliknite ikonu Postavki sustava u Docku.

Traka izbornika

Izbornik pomoći

Ikona Spotlight pretraživanja

Ikona Findera

Ikona postavki sustava

Dock

background image

16

Poglavlje 1

Priprema, podešavanje, uključivanje

Važno: 

Možete podesiti opciju za resetiranje vaše lozinke u prozoru Korisnici i grupe

(Users & Groups) za slučaj za zaboravite vašu lozinku za prijavu. Za pomoć pri uporabi
postavki sustava, otvorite Centar za pomoć (Help Center) i potražite “postavke sustava”
ili određene postavke koje želite promijeniti.