MacBook Pro - Značajke tipkovnice vašeg MacBook Pro računala

background image

Značajke tipkovnice vašeg MacBook Pro računala

Tipke za
podešavanje
glasnoće

Tipke za
podešavanje
svjetline

Tipka za
izbacivanje medija

Tipka za
isključenje
zvuka

Medijske
tipke

Tipke za
osvjetljenje
tipkovnice

Mission
Control tipka

Launchpad
tipka

®

Funkcijska (fn) tipka

background image

23

Poglavlje 2

Život s vašim MacBook Pro računalom

Funkcijska (fn) tipka
Pritisnite i držite pritisnutom ovu tipku kako biste aktivirali prilagođene aktivnosti
dodijeljene funkcijskim tipkama (F1 do F12). Za više informacija o podešavanju
funkcijskih tipaka, izaberite Pomoć (Help) > Centar za pomoć (Help Center) iz trake
izbornika i potražite "funkcijske tipke" (“function keys”).
Tipke za podešavanje svjetline (F1, F2)
Povećajte ( ) ili smanjite ( ) svjetlinu zaslona.
Tipka Mission Control (F3)
Otvorite Mission Control za detaljan prikaz stavki koje su pokrenute na vašem MacBook Pro
računalu, uključujući Dashboard, sva vaša mjesta i sve otvorene prozore.
Tipka Launchpad (F4)
Otvorite Launchpad za trenutačan prikaz svih aplikacija na vašem MacBook Pro računalu.
Kliknite aplikaciju za njeno otvaranje.

o

Tipke za osvjetljenje tipkovnice (F5, F6)
Povećajte (o) ili smanjite (

ø

) jačinu osvjetljenja tipkovnice.

Medijske tipke (F7, F8, F9)
Pretraživanje unatrag ( ), reprodukcija ili pauza (

) ili pretraživanje unaprijed ( )

pjesme, videozapisa ili prezentacije slika.

Tipka za isključenje zvuka (F10)
Isključite zvuk koji dolazi iz ugrađenih zvučnika i izlazne audio priključnice.

-

Tipke za podešavanje glasnoće (F11, F12)
Pojačajte (

-

) ili smanjite (

) glasnoću zvuka koji dolazi iz ugrađenih zvučnika i izlazne

audio priključnice.

C

Tipka za izbacivanje medija
Pritisnite i držite pritisnutu tipku za izbacivanje diska koji se ne koristi. Također možete
izbaciti disk tako što ćete povući njegovu ikonu u Smeće (Trash).

background image

24

Poglavlje 2

Život s vašim MacBook Pro računalom