MacBook Pro - Uporaba MacBook Pro baterije

background image

Uporaba MacBook Pro baterije

Kad MagSafe strujni adapter nije spojen, vaš MacBook Pro se napaja pomoću
ugrađene baterije. Količina vremena tijekom kojeg možete koristiti vaš MacBook Pro
varira ovisno o aplikacijama koje koristite i vanjskim uređajima koji su spojeni na vaš
MacBook Pro.

Isključivanjem značajki kao što su Wi-Fi ili Bluetooth® bežična tehnologija i
smanjenjem svjetline zaslona možete usporiti pražnjenje baterije, na primjer kad
putujete zrakoplovom. Mnoge od vaših postavki sustava automatski su podešene
kako bi se optimizirao radni vijek baterije.

Možete provjeriti preostali napon baterije tako što ćete pogledati osam indikatora
za razinu baterije na lijevoj strani vašeg MacBook Pro računala. Pritisnite tipku koja
se nalazi pored indikatora i indikatori se kratko uključe kako bi se prikazao preostali
napon baterije.

Važno: 

Ako je uključen samo jedan indikator, napon baterije je veoma nizak.

Ako indikatori ne svijetle, baterija je u potpunosti ispražnjena i MacBook Pro se neće
uključiti osim ako spojite strujni adapter. Spojite strujni adapter za punjenje baterije.
Za više informacija o indikatorima baterije pogledajte str. 56.

background image

31

Poglavlje 2

Život s vašim MacBook Pro računalom

Također možete provjeriti preostali napon baterije tako što ćete pogledati ikonu
baterije (

) na traci izbornika. Prikazana razina napona baterije temelji se na količini

struje koja je preostala u bateriji s aplikacijama, perifernim uređajima i postavkama
sustava koje trenutno koristite. Za uštedu baterije zatvorite aplikacije i odspojite
periferne uređaje koje ne koristite i prilagodite vaše postavke za štednju energije
(Energy Saver). Za više informacija o uštedi baterije i savjete o boljoj učinkovitosti,
posjetite www.apple.com/batteries/notebooks.html.

Punjenje baterije

Kad je spojen strujni adapter koji je isporučen uz vaš MacBook Pro, baterija se puni
bez obzira je li računalo uključeno, isključeno ili isključeno u pripravno stanje. Baterija
se brže puni ako je računalo isključeno ili u stanju mirovanja.

Baterija vašeg MacBook Pro računala smije se zamijeniti samo kod ovlaštenog servisa
tvrtke Apple ili u maloprodajnoj trgovini tvrtke Apple.

background image

32

Poglavlje 2

Život s vašim MacBook Pro računalom