MacBook Pro - Tärkeitä turvallisuustietoja

background image

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: 

Näiden turvallisuusohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa tulipalon,

sähköiskun tai muun vahingon tai vamman.

Sisäinen akku Älä irrota akkua MacBook Prosta. Akun saa vaihtaa vain Applen
valtuuttama palveluntarjoaja. Keskeytä MacBook Pron käyttö, jos se putoaa tai
vaikuttaa murtuneelta, taipuneelta, väärän muotoiselta tai vahingoittuneelta. Älä altista
MacBook Prota lämmönlähteille, kuten lämpöpattereille tai takoille, joiden lämpötila
saattaa ylittää 100° C.

Oikea käsittely MacBook Pron pohja saattaa kuumentua normaalissa käytössä.
MacBook Pro on International Standard for Safety of Information Technology
Equipmentin määrittelemien käyttäjän käytettävissä olevien pintojen lämpötilarajojen
(IEC 60950-1) mukainen.

background image

71

Luku 5

Sokerina pohjalla

Jotta voit käyttää tietokonetta turvallisesti ja vähentää lämmöstä johtuvien vammojen
todennäköisyyttä, noudata seuraavia ohjeita:

Â

Aseta MacBook Pro tukevalle alustalle, jossa ilma pääsee kiertämään riittävästi
tietokoneen alla ja ympärillä.

Â

Älä käytä MacBook Prota tyynyn, peiton tai muun pehmeän alustan päällä, koska
pehmeä materiaali voi tukkia ilma-aukot.

Â

Älä koskaan aseta mitään näppäimistön päälle, kun käytät MacBook Prota.

Â

Älä työnnä esineitä ilma-aukkoihin.

Â

Jos pidät MacBook Prota sylissäsi ja se alkaa tuntua liian kuumalta, siirrä tietokone
vakaalle työskentelytasolle.

Vesi ja kosteat paikat Pidä MacBook Pro etäällä nesteistä, kuten juomista, pesualtaista,
kylpyammeista ja suihkutiloista. Suojaa MacBook Pro kosteudelta ja märältä säältä,
kuten sateelta, lumelta ja sumulta.

85 W MagSafe-virtalähde Käytä ainoastaan MacBook Pron mukana tullutta
virtalähdettä tai tuotteen kanssa yhteensopivaa Applen hyväksymää virtalähdettä.
Varmista, että virtapistoke tai virtajohto on työnnetty kunnolla virtalähteeseen, ennen
kuin liität virtalähteen pistorasiaan.

Virtalähde saattaa kuumentua normaalin käytön aikana. MagSafe-virtalähde on
International Standard for Safety of Information Technology Equipmentin määrittelemien
käyttäjän käytettävissä olevien pintojen lämpötilarajojen (IEC 60950-1) mukainen.

background image

72

Luku 5

Sokerina pohjalla

Vähennä virtalähteen ylikuumenemisen ja lämmöstä aiheutuvien vammojen
todennäköisyyttä tekemällä jokin seuraavista:

Â

Liitä virtalähde suoraan pistorasiaan.

MagSafe-liitin

Pistoke

MagSafe-virtalähde

Â

Jos käytät virtajohtoa, laita virtalähde pöydälle tai lattialle paikkaan, jossa ilma
vaihtuu hyvin.

MagSafe-liitin

MagSafe-virtalähde

Virtajohto

background image

73

Luku 5

Sokerina pohjalla

Irrota virtalähde ja muut johdot seuraavissa tapauksissa:

Â

haluat lisätä muistia tai päivittää kovalevyn

Â

haluat puhdistaa kotelon (käytä aina suositeltua menetelmää, katso sivu 76)

Â

virtajohto tai pistoke on rispaantunut tai muuten vahingoittunut

Â

MacBook Pro tai virtalähde on altistunut sateelle tai runsaalle kosteudelle tai kotelon
päälle on kaatunut nestettä

Â

MacBook Pro tai virtalähde on pudonnut, kotelo on vaurioitunut tai epäilet laitteiston
tarvitsevan huoltoa tai korjausta.

MagSafe-virtalähdeportissa on magneetti, joka voi poistaa luottokorttien, iPodien tai
muiden laitteiden tiedot. Tietojen menetyksen välttämiseksi älä sijoita näitä tai muita
magneettisesti herkkiä esineitä alle 2,5 cm etäisyydelle tästä portista.

Jos MagSafe-virtalähdeporttiin joutuu roskia, poista ne varovasti kuivalla pumpulipuikolla.

MagSafen virtatiedot:

Â

Taajuus: 50 - 60 Hz, yksivaiheinen

Â

Verkkojännite: 100 - 240 V

Â

Lähtöjännite: 18,5 V tasavirta, 4,6 A

background image

74

Luku 5

Sokerina pohjalla

Kuulovauriot Kuulokkeiden käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi heikentää
kuuloa pysyvästi. Ajan kuluessa voit sopeutua korkeampaan äänenvoimakkuuteen niin,
että se kuulostaa normaalilta, vaikka se saattaakin vahingoittaa kuuloasi. Jos korvissasi
soi tai kuulet puheen vaimeana, lopeta kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä suurempi
äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo voi vaurioitua. Asiantuntijat suosittelevat
kuulon suojaamista seuraavasti:

Â

rajoittamalla nappikuulokkeiden tai kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella

Â

välttämällä äänenvoimakkuuden nostamista peittämään meluisan ympäristön äänet

Â

vähentämällä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Erityisen riskialtis toiminta Tätä tietokonetta ei ole suunniteltu käytettäväksi
ydinenergia-alan toiminnan, lentoliikenteen navigointi- ja tietoliikennejärjestelmien
tai lennonjohtojärjestelmien yhteydessä tai muussa sellaisessa käytössä, jossa
tietokoneessa ilmennyt toimintahäiriö saattaa aiheuttaa kuoleman, henkilövahingon tai
vakavan ympäristöhaitan vaaran.

Tietoa optisten asemien laserista

VAROITUS: 

Muiden kuin laitteen käyttöoppaassa esitettyjen säätöjen tai toimintojen

suorittaminen saattaa aiheuttaa altistumisen haitalliselle säteilylle.

Tietokoneen optisessa levyasemassa oleva laserlaite on turvallinen normaalikäytössä,
mutta voi aiheuttaa silmävaurioita, jos laitteisto puretaan. Laitteen huolto on
turvallisinta jättää Applen valtuuttaman huoltoliikkeen tehtäväksi.

background image

75

Luku 5

Sokerina pohjalla