MacBook Pro - Kovalevyn vaihtaminen

background image

Kovalevyn vaihtaminen

Voit päivittää MacBook Pron kovalevyn. Kovalevy sijaitsee sisäisen akun vieressä, kun
avaat MacBook Pron pohjan. Uuden kovalevyn on oltava 2,5-tuumainen ja siinä on
oltava Serial ATA (SATA) -liitäntä.

Tärkeää: 

Apple suosittelee kovalevyllä olevien tietojen varmuuskopioimista ennen

levyn irrottamista ja vaihtamista. Apple ei vastaa kadonneista tiedoista.

MacBook Pron kovalevyn vaihtaminen:

1

Sammuta MacBook Pro. Irrota virtalähde, ethernet-kaapeli, USB-kaapelit, lukituskaapeli
ja muut MacBook Prohon liitetyt kaapelit, jotta tietokone ei vaurioidu.

VAROITUS: 

MacBook Pron sisäosat voivat olla lämpimiä. Jos MacBook Prota on juuri

käytetty, sisäosien kannattaa antaa jäähtyä 10 minuuttia, ennen kuin jatkat.

2

Käännä MacBook Pro ympäri ja irrota kymmenen (10) kotelon pohjaa kiinni pitävää
ruuvia. Irrota lyhyemmät ruuvit kuvan osoittamissa kulmissa. Nosta kotelo paikaltaan ja
laita se sivuun.

background image

38

Luku 3

Paranna MacBook Prota

Tärkeää: 

Koska ruuvit ovat eri pituisia, pane merkille ruuvien pituus ja sijainti, jotta

osaat laittaa ruuvit takaisin oikein. Laita ne talteen turvalliseen paikkaan.

Lyhyt

Pitkä

background image

39

Luku 3

Paranna MacBook Prota

Tärkeää: 

Kun poistat kotelon pohjan, näkyviin tulee sisäisiä komponentteja, jotka ovat

herkkiä staattiselle sähkölle.

3

Ennen kuin kosketat kovalevyä, pura kehossasi oleva staattinen sähkövaraus
koskettamalla metallipintaa tietokoneen sisällä.

background image

40

Luku 3

Paranna MacBook Prota

4

Etsi kovalevyn päällä oleva kiinnike. Irrota kaksi kiinnikkeen paikallaan pitävää ruuvia
ristipääruuvimeisselillä. Laita kiinnike talteen turvalliseen paikkaan.

5

Kallista asemaa varovasti ylöspäin vetämällä pidikkeestä.

Pidike

Vedä liuskaa

background image

41

Luku 3

Paranna MacBook Prota

6

Pidä kovalevyä kiinni reunoista ja irrota levy vetämällä liitin varovasti kovalevyn
oikeasta reunasta. Älä purista kovalevyä sormien välissä ja varo koskemasta kovalevyn
alapinnan piiristöä.

Liitin

Liitin on yhteydessä kaapeliin ja jää kovalevypaikkaan.

background image

42

Luku 3

Paranna MacBook Prota

Tärkeää: 

Kovalevyn reunoissa on neljä (4) kiinnitysruuvia. Jos uuden kovalevyn

mukana ei tule kiinnitysruuveja, irrota ruuvit vanhasta kovalevystä ja kiinnitä ne uuteen
kovalevyyn ennen kuin asennat sen.

Kiinnitys-ruuvit

7

Liitä liitin uuden kovalevyn oikeaan reunaan.

background image

43

Luku 3

Paranna MacBook Prota

8

Laita uusi kovalevy paikalleen kulmittain varmistaen, että kiinnitysruuvit asettuvat
paikalleen.

9

Laita kiinnike takaisin paikalleen ja kiristä ruuvit.

background image

44

Luku 3

Paranna MacBook Prota

10

Laita kotelon pohja takaisin paikalleen. Laita takaisin paikoilleen vaiheessa 2 poistamasi
kymmenen ruuvia varmistaen, että työnnät lyhyemmät ruuvit paikoilleen kuvan
mukaisissa kulmissa.

Lyhyt

Pitkä

Tietoja Mac OS X:n ja mukana tulevien ohjelmien asentamisesta löytyy kohdasta ”Mac
OS X -ohjelmiston korjaaminen, palauttaminen tai uudelleenasentaminen” sivulla 56.

background image

45

Luku 3

Paranna MacBook Prota