MacBook Pro - MacBook Pron laittaminen nukkumaan tai sammuttaminen

background image

MacBook Pron laittaminen nukkumaan tai sammuttaminen

Kun lopetat MacBook Pron käytön, voit laittaa tietokoneen nukkumaan tai sammuttaa sen.

MacBook Pron laittaminen nukkumaan

Jos MacBook Pro on käyttämättömänä vain vähän aikaa, laita se nukkumaan.
Lepotilassa oleva tietokone voidaan herättää nopeasti ilman, että sen käynnistymistä
täytyy odotella.

MacBook Pro laitetaan nukkumaan jollain seuraavista tavoista:

Â

Sulje näyttö.

Â

Valitse valikkoriviltä Omenavalikko () > Mene nukkumaan.

Â

Paina käynnistyspainiketta (®) ja osoita avautuvassa valintaikkunassa Nuku.

Â

Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset, osoita Energiansäästäjä ja aseta
nukkumisajastin.

HUOMAA: 

Odota, kunnes lepotilan merkkivalo alkaa sykkiä (osoittaen, että tietokone

nukkuu ja kovalevy on pysähtynyt), ennen kuin liikutat MacBook Prota. Tietokoneen
siirtäminen kovalevyn vielä pyöriessä voi vahingoittaa kovalevyä ja johtaa tiedostojen
katoamiseen tai siihen, ettei tietokonetta voida käynnistää kovalevyltä.

background image

17

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

MacBook Pron herättäminen:

Â

Jos näyttö on suljettu, voit herättää MacBook Pron helposti avaamalla sen.

Â

Jos näyttö on jo avoinna, paina käynnistyspainiketta (®) tai mitä tahansa
näppäimistön näppäintä.

Kun MacBook Pro herää, ohjelmat, dokumentit ja tietokoneen asetukset ovat samassa
tilassa kuin tietokoneen mennessä nukkumaan.

MacBook Pron sammuttaminen

Jos et aio käyttää MacBook Prota pariin päivään tai pidempään aikaan, se kannattaa
sammuttaa. Lepotilan merkkivalo syttyy hetkeksi tietokoneen sammutuksen aikana.

MacBook Pro sammutetaan jollakin seuraavista tavoista:

Â

Valitse valikkoriviltä Omenavalikko () > Sammuta.

Â

Paina käynnistyspainiketta (®) ja osoita avautuvassa valintaikkunassa Sammuta.

Jos aiot säilyttää MacBook Prota pitkän aikaa varastossa, katso sivu 76 saadaksesi ohjeita
siitä, kuinka estät akkua tyhjentymästä kokonaan.

background image
background image

Ohjekeskus

Mac OS X

www.apple.com/fi/macosx