MacBook Pro - MacBook Pron käyttöönotto.

background image

MacBook Pron käyttöönotto.

MacBook Pro on suunniteltu siten, että saat sen nopeasti käyttökuntoon ja voit alkaa
käyttää sitä välittömästi. Seuraavilla sivuilla esitellään käyttöönottoon liittyvät vaiheet,
mukaan lukien seuraavat toiminnot:

Â

85 W MagSafe-virtalähteen liittäminen

Â

kaapeleiden liittäminen ja yhteyden muodostaminen verkkoon

Â

MacBook Pron käynnistäminen

Â

käyttäjätilin ja muiden asetusten määrittäminen Käyttöönottoapurin kanssa

Â

Mac OS X:n työpöytäasetusten ja muiden asetusten tekeminen.

background image

10

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

Tärkeää: 

Poista 85 W MagSafe-virtalähteen ympärillä oleva suojamuovi ennen

MacBook Pron käyttöönottoa.

Vaihe 1:

Liitä 85 W MagSafe-virtalähde antamaan virtaa MacBook Prolle ja

lataamaan akkua.

Varmista, että virtapistoke on työnnetty virtalähteeseen kunnolla ja että pistoketapit
ovat kokonaan esillä. Aseta virtalähteen virtapistoke pistorasiaan ja MagSafe-liitin
MagSafe-virtalähdeporttiin. Kun MagSafe-liitin on portin lähellä, tunnet, kuinka
magneetti vetää sen sisään.

MagSafe-liitin

Virtajohto

Pistoke

¯

MagSafe-virtalähteen portti

Voit vaihtaa virtapistokkeen virtajohtoon, jotta virtalähde ulottuu kauemmas. Irrota
ensin pistoke virtalähteestä vetämällä ja kiinnitä sitten mukana tuleva virtajohto
tukevasti virtalähteeseen.

Kun irrotat virtalähteen pistorasiasta tai tietokoneesta, vedä pistokkeesta, älä johdosta.

background image

11

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

Kun liität virtalähteen ensimmäistä kertaa MacBook Prohon, MagSafe-liittimen
merkkivalo syttyy. Oranssi merkkivalo kertoo, että akku latautuu. Vihreä valo osoittaa,
että akku on täysin latautunut. Jos valoa ei näy, varmista, että liitin on kunnolla kiinni ja
virtalähde on liitetty pistorasiaan.

Vaihe 2:

Langattomaan tai ethetnet-verkkoon yhdistäminen.

Â

Jos haluat käyttää langatonta verkkoa sisäisen 802.11n Wi-Fi -tekniikan avulla,
varmista, että langaton tukiasema on päällä ja että tiedät verkon nimen. Kun laitat
MacBook Pron päälle, Käyttöönottoapuri ohjaa sinut yhteyden muodostamisen läpi.
Jos tarvitset vianmääritysohjeita, katso sivu 64.

Â

Jos haluat käyttää ethernet-yhteyttä, liitä ethernet-kaapelin toinen pää
MacBook Prohon ja toinen kaapelimodeemiin, DSL-modeemiin tai verkkoon.

®

Ethernet-
kaapeli

Gigabitin ethernet-portti
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

Vaihe 3:

Käynnistä MacBook Pro painamalla hetken ajan käynnistyspainiketta (®).

Tietokoneen käynnistyessä kuuluu merkkiääni.

®

®

Käynnistyspainike

MacBook Pron käynnistyminen kestää hetken. Kun tietokone on käynnistynyt,
Käyttöönottoapuri avautuu automaattisesti.

Jos MacBook Pro ei käynnisty, katso ”Jos MacBook Pro ei käynnisty” sivulla 54.

background image

13

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

Vaihe 4:

Muokkaa MacBook Pron asetuksia Käyttöönottoapurin avulla.

Kun käynnistät MacBook Pron ensimmäistä kertaa, Käyttöönottoapuri avautuu.
Käyttöönottoapuri auttaa määrittämään Wi-Fi-verkon, luomaan käyttäjätilin ja
siirtämään tietoja toiselta Macilta tai PC:ltä. Voit myös siirtää tietoja Time Machine
-varmuuskopiolevyltä tai muulta levyltä.
Jos siirrät tietoja toisesta Macista, jossa ei ole Mac OS X -versiota 10.5.3 tai uudempaa,
ohjelmisto on ehkä päivitettävä. Kun haluat siirtää tietoja PC:stä, lataa Siirtymisapuri
osoitteesta www.apple.com/fi/migrate-to-mac, asenna se PC:lle, josta haluat siirtää.

Kun olet käynnistänyt Käyttöönottoapurin MacBook Prossa, voit tarvittaessa jättää sen
avoimeksi, siirtyä toiselle tietokoneelle päivittämään ohjelmiston ja palata suorittamaan
käyttöönoton loppuun MacBook Prossa.

Huomaa:  Jos et käytä Käyttöönottoapuria tietojen siirtämiseen, kun ensi kertaa
käynnistät MacBook Pron, voit tehdä sen myöhemmin Siirtymisapurin avulla. Avaa
Launchpadin Lisäohjelmat-kansiossa oleva Siirtymisapuri. Ohjeita Siirtymisapurin
käyttöön saat avaamalla Ohjekeskuksen ja hakemalla sanalla ”Siirtymisapuri”.

background image

14

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

MacBook Pron käyttöönotto:

1

Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Käyttöönottoapurissa, kunnes tulet Siirrä tietoja tähän
Maciin -näyttöön.

2

Voit suorittaa peruskäyttöönoton, tietojen siirtämistä sisältävän käyttöönoton, tai siirtää
tietoja Time Machine -varmuuskopiolevyltä tai muulta leyvltä:

Â

Jos haluat suorittaa peruskäyttöönoton, valitse ”Älä siirrä tietoja nyt” ja osoita
Jatka. Valitse langaton tai ethernet-verkko, ota käyttäjätili käyttöön ja lopeta
Käyttöönottoapuri seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita.

Â

Jos haluat suorittaa tietojen siirtämistä sisältävän käyttöönoton, valitse ”Toisesta
Macista tai PC:stä” ja osoita Jatka. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita sen Macin tai PC:n
valintaan, josta haluat siirtää tietoja. Macin tai PC:n pitää olla samassa langattomassa
tai ethernet-verkossa. Seuraa näytöllä näkyviä siirtymisohjeita.

Â

Jos haluat siirtää tietoja Time Machine -varmuuskopiolevyltä tai muulta levyltä, valitse
”Time Machine -varmuuskopiolevyltä tai muulta levyltä”. Valitse varmuuskopio- tai
muu levy, josta haluat siirtää tietoja. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita.

Jos et aio pitää tai käyttää toista tietokonettasi, iTunes Storesta ostetun musiikin,
videoiden tai äänikirjojen käytön valtuutus kannattaa poistaa. Tietokoneen
valtuutuksen poistaminen estää iTunes Storesta ostetun musiikin, videoiden ja
äänikirjojen luvattoman käytön ja vapauttaa valtuutuksen toisen tietokoneen käyttöön.
Saat tietoja valtuutuksen poistamisesta valitsemalla iTunesin Ohje-valikosta iTunes-ohje.

background image

15

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

Vaihe 5:

Muokkaa Mac OS X:n työpöytäasetuksia ja muita asetuksia.

Saat työpöydän helposti näyttämään sellaiselta kuin haluat käyttämällä
Järjestelmäasetuksia, jotka ovat useimpien MacBook Pron asetusten komentokeskus.
Valitse valikkoriviltä Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset tai osoita
Järjestelmäasetukset-kuvaketta Dockissa.

Valikkorivi

Ohjevalikko

Spotlight-hakukuvake

Finder-kuvake

Järjestelmäasetusten
kuvake

Dock

background image

16

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

Tärkeää: 

Voit määrittää valinnan salasanan nollaukselle Käyttäjät ja ryhmät -asetuksissa siltä

varalta, että unohdat kirjautumissalasanan. Ohjeita järjestelmäasetuksista saat avaamalla
Ohjekeskuksen ja etsimällä sanalla ”järjestelmäasetukset” tai tietyn asetuksen nimellä.