MacBook Pro - Ongelma ja sen ratkaisu

background image

Ongelma ja sen ratkaisu

4

background image

52

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Saatat joskus kohdata ongelmia MacBook Pron käytössä. Tässä luvussa
on vianmääritysvinkkejä ongelmatilanteiden varalle. Voit myös etsiä lisää
vianmääritysohjeita Ohjekeskuksesta ja MacBook Pron tukisivustolta osoitteesta
www.apple.com/fi/support/macbookpro.

MacBook Pron kanssa esiintyviin ongelmiin on yleensä helppo ja nopea ratkaisu.
Kiinnitä huomiota ongelmaan johtaneisiin olosuhteisiin. Kannattaa painaa mieleen,
mitä teit ennen ongelman ilmaantumista, sillä se auttaa ongelman syiden rajaamisessa
ja vastausten löytämisessä. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

Â

ohjelmat, joita käytit ennen ongelman ilmaantumista. Ongelmat, jotka esiintyvät
vain tietyn ohjelman kanssa, saattavat osoittaa, että ohjelma ei ole yhteensopiva
tietokoneeseesi asennetun Mac OS X -version kanssa.

Â

äskettäin asennetut ohjelmat, erityisesti sellaiset, jotka lisäävät kohteita
järjestelmäkansioon

Â

äskettäin asennetut laitteet, kuten muistimoduulit ja oheislaitteet.