MacBook Pro - Multi-Touch-ohjauslevyn käyttäminen

background image

Multi-Touch-ohjauslevyn käyttäminen

Ohjauslevyllä voit siirtää osoitinta ja tehdä Multi-Touch-eleitä. MacBook Pron koko
ohjauslevy on painike, ja voit osoittaa millä tahansa ohjauslevyn kohdalla. Jos haluat ottaa
käyttöön Multi-Touch-eleitä, katsoa eleiden ohjevideoita ja tehdä muita ohjauslevyn
asetuksia, valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset ja osoita Ohjauslevy.

MacBook Pron ohjauslevyn käyttäminen:

Â

Kahden sormen vierityksellä voit siirtyä nopeasti ylös, alas tai sivulle aktiivisessa ikkunassa.

background image

27

Luku 2

Elämä MacBook Pron kanssa

Â

Toissijainen osoitus eli ”oikean painikkeen osoitus” tuo käyttöön oikotievalikon komennot.

Jos haluat käyttää kahden sormen toissijaista osoitusta missä tahansa ohjauslevyllä,
valitse Ohjauslevy-asetusten Kohdistus ja osoitus -osiosta Toissijainen osoitus.

Jos haluat asettaa alueen yhden sormen toissijaiselle osoitukselle ohjauslevyn
vasempaan tai oikeaan alakulmaan, valitse Ohjauslevy-asetusten Kohdistus ja
osoitus -osiosta Toissijainen osoitus ja valitse ponnahdusvalikosta vaihtoehto.

Toissijaisen osoituksen alue

Huomaa:  Voit käyttää toissijaista osoitusta myös pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna
osoittaessasi.

background image

28

Luku 2

Elämä MacBook Pron kanssa

Seuraavat ohjauslevyeleet toimivat joissakin ohjelmissa. Kun teet näitä eleitä, liu'uta
sormia kevyesti ohjauslevyllä. Lisätietoja saat Ohjauslevy-asetuksista tai valitsemalla
Ohje > Ohjekeskus ja etsimällä hakusanalla ”ohjauslevy”.

Â

Kahden sormen nipistyksellä voit lähentää tai loitontaa PDF:iä, kuvia ja muita kohteita.

Â

Kahden sormen pyörityksellä voit pyörittää valokuvia, sivuja ja muita kohteita.

background image

29

Luku 2

Elämä MacBook Pron kanssa

Â

Kolmen sormen pyyhkäisy toimii Finderissa ja kaikissa ohjelmissa. Pyyhkäisemällä
kolmella sormella vasemmalle tai oikealle voit vaihtaa koko näytön ohjelmien välillä.
Pyykäisemällä kolmella sormella ylös voit avata Mission Controlin. Voit myös asettaa
nämä toiminnot toimimaan neljällä sormella.

Â

Neljän sormen nipistys avaa Launchpadin, kun nipistät peukalon ja kolme sormea
yhteen. Levittämällä samat sormet erilleen voit palata työpöydälle.

Huomaa:  Voit määrittää muita toimintoja monille eleille. Kun haluat lisätietoja kaikista
käytettävissä olevista eleistä, valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset ja
osoita Ohjauslevy. Ota eleitä käyttöön ja pois osoittamalla valintaneliöitä, ja tutustu
ponnahdusvalikoihin nähdäksesi jokaisen eleen valinnat.

background image

30

Luku 2

Elämä MacBook Pron kanssa