MacBook Pro - Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

background image

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας θα μπορούσε να

καταλήξει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλου είδους τραυματισμό ή ζημία.

Ενσωματωμένη μπαταρία  Μην αφαιρείτε την μπαταρία από το MacBook Pro. Η
αντικατάσταση της μπαταρίας επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
σέρβις της Apple. Διακόψτε τη χρήση του MacBook Pro, σε περίπτωση που υποστεί
πτώση ή εμφανίζει ίχνη σύνθλιψης, κάμψης, παραμόρφωσης ή ζημίας. Μην εκθέτετε
το MacBook Pro σε πηγές ακραίας θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή τζάκια, όπου η
θερμοκρασία μπορεί να είναι υψηλότερη από 100°C.

Σωστός χειρισμός Το κάτω μέρος του MacBook Pro ενδέχεται να παρουσιάζει
υπερθέρμανση στη διάρκεια της συνήθους χρήσης. Το MacBook Pro συμμορφώνεται
με τα όρια επιφανειακής θερμοκρασίας, προσβάσιμης από το χρήστη, που
ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο για την Ασφάλεια του Εξοπλισμού Τεχνολογίας
Πληροφοριών (IEC 60950-1).

background image

77

Κεφάλαιο 5

Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά

Για να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή με ασφάλεια, αλλά και για να μειώσετε την
πιθανότητα τραυματισμών λόγω θέρμανσης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Â

Να τοποθετείτε το MacBook Pro πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια εργασίας, η οποία
επιτρέπει επαρκή κυκλοφορία του αέρα κάτω και γύρω από τον υπολογιστή.

Â

Μην τοποθετείτε το MacBook Pro πάνω σε μαξιλάρι ή άλλο μαλακό υλικό, διότι το
υλικό ενδέχεται να παρεμποδίζει τις οπές εξαερισμού.

Â

Μην τοποθετείτε ποτέ οτιδήποτε πάνω στο πληκτρολόγιο, όταν το MacBook Pro
βρίσκεται σε λειτουργία.

Â

Μην ωθείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στο εσωτερικό, διαμέσου των ανοιγμάτων
εξαερισμού.

Â

Αν έχετε το MacBook Pro πάνω στα πόδια σας και παρουσιάσει υπερθέρμανση,
απομακρύνετε το από αυτή τη θέση και τοποθετήστε το πάνω σε μια σταθερή
επιφάνεια εργασίας.

Νερό και υγρές τοποθεσίες Να φυλάσσετε το MacBook Pro μακριά από πηγές υγρών,
όπως ποτά, νιπτήρες, μπανιέρες, ντουζιέρες, κ.ο.κ. Να προστατεύετε το MacBook Pro
από υγρασία ή καιρικές συνθήκες υγρασίας, όπως βροχή, χιόνι και ομίχλη.

Τροφοδοτικό MagSafe 85W Να χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει
το MacBook Pro ή ένα τροφοδοτικό εγκεκριμένο από την Apple και συμβατό με το
συγκεκριμένο προϊόν. Να φροντίζετε ώστε το βύσμα AC ή το καλώδιο τροφοδοσίας
AC να έχει εισαχθεί πλήρως στο τροφοδοτικό πριν από τη σύνδεση του τροφοδοτικού
σε μια παροχή τροφοδοσίας.

background image

78

Κεφάλαιο 5

Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά

Το τροφοδοτικό ενδέχεται να παρουσιάσει υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια της
συνήθους χρήσης. Το τροφοδοτικό MagSafe συμμορφώνεται με τα όρια επιφανειακής
θερμοκρασίας, προσβάσιμης από το χρήστη, που ορίζονται από το Διεθνές Πρότυπο
για την Ασφάλεια του Εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών (IEC 60950-1).

Για να μειώσετε την πιθανότητα υπερθέρμανσης του τροφοδοτικού ή τραυματισμών
λόγω θερμότητας, πραγματοποιήστε ένα από τα ακόλουθα:

Â

Συνδέστε το τροφοδοτικό απευθείας σε ηλεκτρική πρίζα.

Σύνδεση MagSafe

Βύσμα AC

Τροφοδοτικό MagSafe

Â

Αν χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας AC, τοποθετήστε το τροφοδοτικό
επάνω σε γραφείο, τραπέζι ή στο πάτωμα, σε τοποθεσία που αερίζεται επαρκώς.

background image

79

Κεφάλαιο 5

Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά

Σύνδεση MagSafe

Τροφοδοτικό MagSafe

Καλώδιο τροφοδοσίας AC

Να αποσυνδέετε το τροφοδοτικό όπως και οποιαδήποτε άλλα καλώδια, στις εξής
περιπτώσεις:

Â

Επιθυμείτε να προσθέσετε μνήμη ή να αναβαθμίσετε τη μονάδα σκληρού δίσκου.

Â

Επιθυμείτε να καθαρίσετε τη θήκη (να εφαρμόζετε μόνο τη συνιστώμενη
διαδικασία, που περιγράφεται στη σελίδα 84).

Â

Το καλώδιο ή η πρίζα τροφοδοσίας παρουσιάζει φθορά ή άλλα ίχνη ζημίας.

Â

Το MacBook Pro ή το τροφοδοτικό εκτίθενται σε βροχή, υπερβολική υγρασία ή
πιτσιλίσματα υγρού μέσα στη θήκη.

Â

Το MacBook Pro ή το τροφοδοτικό έχει υποστεί πτώση, η θήκη έχει υποστεί ζημία ή
υποψιάζεστε ότι απαιτείται σέρβις ή επισκευή.

Η θύρα τροφοδοσίας MagSafe περιέχει μαγνήτη, ο οποίος ενδέχεται να προκαλέσει
διαγραφή των δεδομένων σε πιστωτική κάρτα, iPod ή άλλη συσκευή. Για να
προστατέψετε τα δεδομένα, μην τοποθετήσετε τα ανωτέρω ή άλλο υλικό ή συσκευές
που είναι ευαίσθητα σε μαγνητικά πεδία σε απόσταση μικρότερη από 25 mm (1
ίντσα) από τη συγκεκριμένη θύρα.

background image

80

Κεφάλαιο 5

Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά

Σε περίπτωση διείσδυσης ακαθαρσιών στη θύρα τροφοδοσίας MagSafe, αφαιρέστε
τις ακαθαρσίες με προσοχή χρησιμοποιώντας στεγνή μπατονέτα.

Προδιαγραφές τροφοδοσίας MagSafe:

Â

Συχνότητα: 50 έως 60 Hz, μονοφασικό

Â

Τάση γραμμής: 100 έως 240 V

Â

Τάση εξόδου: 18,5 V DC, 4,6 A

Βλάβη στην ακοή  Ενδέχεται να παρουσιαστεί μόνιμη απώλεια ακοής, αν
χρησιμοποιείτε ακουστικά-ψείρες ή ακουστικά κεφαλής και η ένταση του ήχου
είναι υπερβολικά υψηλή. Με την πάροδο του χρόνου μπορείτε να προσαρμοστείτε
στην υψηλότερη στάθμη έντασης του ήχου, ο οποίος μπορεί μεν να ακούγεται
φυσιολογικός αλλά ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Αν αισθανθείτε
κουδούνισμα στα αυτιά ή συγκεχυμένη ομιλία, διακόψτε την ακρόαση και ζητήστε να
ελεγχθεί η ακοή σας. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση του ήχου, τόσο μικρότερος είναι
ο χρόνος που μεσολαβεί πριν επηρεαστεί η ακοή σας. Οι ειδικοί σε θέματα ακοής
συνιστούν τα εξής για την προστασία της ακοής σας:

Â

Περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε ακουστικά-ψείρες ή ακουστικά κεφαλής
με υψηλή ένταση.

Â

Μην αυξάνετε την ένταση, ώστε να αποκλείσετε ένα θορυβώδες περιβάλλον.

Â

Μειώστε την ένταση, αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ανθρώπους που μιλούν
κοντά σας.

background image

81

Κεφάλαιο 5

Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά

Δραστηριότητες υψηλού κινδύνου  Ο συγκεκριμένος υπολογιστής δεν προορίζεται
για χρήση όσον αφορά τη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, συστημάτων
πλοήγησης αεροσκαφών ή συστημάτων επικοινωνιών, συστημάτων ελέγχου εναέριας
κυκλοφορίας ή άλλες χρήσεις όπου τυχόν αστοχία του υπολογιστή θα μπορούσε να
οδηγήσει σε θάνατο, τραυματισμό ή σοβαρότατη ζημία στο περιβάλλον.

Πληροφορίες για λέιζερ σε μονάδες οπτικών δίσκων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Η διενέργεια ρυθμίσεων ή η εφαρμογή διαδικασιών

διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο του εξοπλισμού σας
ενδέχεται να καταλήξει σε έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.

Η μονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή σας περιέχει συσκευή λέιζερ η οποία είναι
ασφαλής για συνήθη χρήση αλλά ενδέχεται να αποδειχθεί επικίνδυνη για τα μάτια
σας, αν αποσυναρμολογηθεί. Για τη δική σας ασφάλεια, αναθέστε το σέρβις του
εξοπλισμού σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις της Apple.

background image

82

Κεφάλαιο 5

Τελευταία, αλλά εξίσου σημαντικά