MacBook Pro - Vigtige oplysninger om sikkerhed

background image

Vigtige oplysninger om sikkerhed

ADVARSEL:

Hvis du ikke overholder disse instruktioner om sikkerhed, kan der opstå

fare for brand, elektrisk stød eller andre personskader eller skader.

Indbygget batteri Fjern ikke batteriet fra MacBook Pro. Batteriet må kun udskiftes af
en Apple Authorized Service Provider. Hold op med at bruge MacBook Pro, hvis du
taber den, eller den bliver knust, bøjet, deform eller ødelagt. Udsæt ikke MacBook Pro
for ekstrem varmepåvirkning fra f.eks. radiatorer eller pejse, hvor temperaturen kan
overstige 100° C.

Korrekt håndtering MacBook Pro kan blive meget varm på undersiden ved normal
brug. MacBook Pro opfylder kravene til overfladetemperaturer, som er defineret af
International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).

background image

71

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

Du bruger computeren på en sikker måde og formindsker risikoen for skader, der
skyldes varme, ved at følge disse retningslinjer:

Â

Anbring MacBook Pro på en stabil overflade, så der er plads til, at luften kan cirkulere
under og rundt om computeren.

Â

Anbring ikke MacBook Pro på en pude eller et andet blødt underlag, da det kan
blokere ventilationshullerne.

Â

Anbring aldrig nogen genstande på tastaturet, når du bruger MacBook Pro.

Â

Skub ikke nogen genstande ind i ventilationshullerne.

Â

Hvis du har MacBook Pro liggende på skødet, og den bliver meget varm, skal du
fjerne den og anbringe den på en stabil flade.

Vand og våde steder Hold MacBook Pro væk fra væsker, f.eks. drikkevarer, håndvaske,
badekar, brusere osv. Beskyt MacBook Pro mod fugt og våde omgivelser, f.eks. regn,
sne og tåge.

MagSafe-strømforsyning på 85 W Brug kun den strømforsyning, der fulgte med
MacBook Pro, eller en strømforsyning, som er godkendt af Apple og er kompatibel
med dette produkt. Sørg for, at netstikket eller netledningen sidder korrekt i
strømforsyningen, før du slutter den til en stikkontakt.

Ved normal brug kan strømforsyningen blive meget varm. MagSafe-strømforsyningen
opfylder kravene til overfladetemperaturer, som er defineret af International Standard
for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1).

background image

72

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

Du formindsker risikoen for overophedning af strømforsyningen eller for skader, der
skyldes varme, ved at gøre et af følgende:

Â

Sæt strømforsyningen direkte i en stikkontakt.

MagSafe-port til strømforsyning

Netstik

MagSafe-strømforsyning

Â

Hvis du bruger netledningen, skal du anbringe strømforsyningen på et skrivebord,
bord eller på gulvet, hvor der er god ventilation.

MagSafe-port til strømforsyning

MagSafe-strømforsyning

Netledning

background image

73

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

Afmonter strømforsyningen, og afmonter alle andre kabler i følgende situationer:

Â

Hvis du vil installere ekstra hukommelse eller opgradere harddisken.

Â

Hvis du vil rengøre kabinettet (følg den fremgangsmåde, der er beskrevet senere på
side 76).

Â

Hvis netledningen eller stikket bliver flosset eller beskadiget på anden vis.

Â

Hvis MacBook Pro eller strømforsyningen bliver udsat for regn eller fugt, eller hvis der
bliver spildt væske på kabinettet.

Â

Hvis MacBook Pro eller strømforsyningen bliver tabt, hvis kabinettet er beskadiget,
eller hvis du mener, at der er behov for service eller reparation.

Porten til MagSafe-strømforsyningen indeholder en magnet, som kan slette data på
kreditkort, iPod og andre enheder. For at bevare dine data skal du undgå at anbringe
disse genstande eller andre magnetisk følsomme materialer eller enheder inden for en
afstand på 2,5 cm fra porten.

Hvis der kommer snavs i porten til MagSafe-strømforsyningen, skal du fjerne det
forsigtigt med en tør vatpind.

Specifikationer for MagSafe-strømforsyning:

Â

Frekvens: 50-60 Hz, enkeltfaset

Â

Spænding: 100 til 240 V

Â

Spænding (udgang): 18,5 V DC, 4,6 A

background image

74

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

Høreskader Der er fare for permanente høreskader, hvis øre- eller hovedtelefoner
bruges med høj lydstyrke. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt
normal, kan du få høreskader. Hvis du oplever ringen for ørerne eller har svært ved at
skelne ordene, når folk taler, skal du holde op med at bruge høretelefonerne og få din
hørelse undersøgt. Jo højere lydstyrken er, jo kortere tid går der, før din hørelse kan
risikere at blive påvirket. Eksperter anbefaler følgende for at undgå høreskader:

Â

Begræns den tid, du bruger hoved- eller øretelefoner med høj lydstyrke.

Â

Undgå at skrue op for lyden for at overdøve støj fra omgivelserne.

Â

Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre personer i nærheden, som taler til dig.

Højrisikoområder Computeren er ikke beregnet til at blive brugt i atomanlæg, i
systemer til luftfartsnavigation og -kommunikation, i flyveledersystemer eller til
andre formål, hvor computersvigt kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige
miljømæssige skader.

Laseroplysninger om optiske drev

ADVARSEL:

Hvis du udfører andre justeringer eller procedurer end dem, der er

beskrevet i dokumentationen til computeren, risikerer du at blive udsat for farlig stråling.

Det optiske drev i computeren indeholder laserteknologi, som er sikker ved normal
brug, men som kan skade øjnene, hvis enheden skilles ad. Af hensyn til sikkerheden bør
dette udstyr kun serviceres af en Apple Authorized Service Provider.

background image

75

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst