MacBook Pro - Vigtige oplysninger om håndtering

background image

Vigtige oplysninger om håndtering

BEMÆRK:

Hvis du ikke følger disse instruktioner, risikerer du at beskadige MacBook Pro

eller andre genstande.

Driftsomgivelser Brug af MacBook Pro uden for dette temperaturudsnit kan
påvirke ydeevnen:

Â

Driftstemperatur: 10° til 35° C

Â

Opbevaringstemperatur: -20° til 45° C

Â

Relativ luftfugtighed: 5% til 90% (ikke kondenserende)

Â

Driftshøjde: 0 til 3048 meter

Tænde MacBook Pro Tænd aldrig MacBook Pro, hvis alle de interne og eksterne dele
ikke er på plads. Det kan være farligt, og du risikerer at beskadige computeren, hvis du
bruger den, selvom der mangler nogle dele.

Transportere MacBook Pro Hvis du transporterer MacBook Pro i en taske eller mappe,
skal du sørge for, at der ikke er nogen løse genstande, f.eks. mønter og papirclips, der
kan komme ind i computerens ventilationshuller eller det optiske drev eller portene.
Hold også alle genstande, som er følsomme over for magnetisk påvirkning, væk fra
porten til MagSafe-strømforsyningen.

Brug af stik og porte Tving aldrig et stik ind i en port. Når du tilslutter en enhed, skal
du sikre dig, at der ikke er snavs i porten, at stikket passer til porten, og at du holder
stikket korrekt i forhold til porten.

background image

76

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

Bruge det optiske drev Det indbyggede SuperDrive i MacBook Pro understøtter
12 cm standarddiske. Diske med unormal facon eller en mindre størrelse end 12 cm
understøttes ikke og kan sidde fast i drevet.

Håndtere glasdele MacBook Pro indeholder glaskomponenter, inklusive skærmen og
pegefeltet. Hvis de bliver beskadiget, skal du ikke bruge MacBook Pro, før den er blevet
repareret af en Apple Authorized Service Provider.

Opbevare MacBook Pro Hvis du skal stille MacBook Pro væk i længere tid, bør du
opbevare den ved stuetemperatur (helst 22° C) og aflade batteriet til ca. 50 procent
eller mindre. Hvis du vil opbevare MacBook Pro i længere tid end fem måneder, skal du
aflade batteriet til ca. 50 procent. Du bevarer batteriets kapacitet ved at oplade det til
ca. 50 procent omkring hver 6. måned.

Rengøre MacBook Pro Når du vil rengøre MacBook Pro og dens komponenter på
ydersiden, skal du først lukke MacBook Pro ned og afmontere strømforsyningen.
Brug derefter en fugtig, blød, fnugfri klud til at rengøre computerens kabinet. Undgå,
at der kommer væske ind i eventuelle åbninger. Undgå at sprøjte væske direkte på
computeren. Brug ikke aerosolspraydåser og opløsnings- eller slibemidler, som kan
beskadige kabinettet.

Rengøre skærmen på MacBook Pro Du rengør skærmen på MacBook Pro ved først at
lukke MacBook Pro ned og afmontere strømforsyningen. Fugt den medfølgende klud
med lidt vand, og tør skærmen af. Undgå at sprøjte væske direkte på skærmen.

background image

77

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst