MacBook Pro - Problemer med internetforbindelsen

background image

Problemer med internetforbindelsen

På MacBook Pro findes programmet Netværk-indstillingsassistent, som kan hjælpe dig
med at indstille en internetforbindelse. Åbn Systemindstillinger, og klik på Netværk. Klik
på knappen “Hjælp mig” for at åbne Netværk-indstillingsassistent.

Hvis der er problemer med internetforbindelsen, kan du prøve at løse dem ved at
følge de trin, der beskrives til din forbindelsestype i dette afsnit, eller ved at bruge
Netværksdiagnostik.

Du bruger Netværksdiagnostik på følgende måde:

1

Vælg Apple () > Systemindstillinger.

2

Klik på Netværk, og klik på “Hjælp mig”.

3

Klik på Diagnosticering for at åbne Netværksdiagnostik.

4

Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis Netværksdiagnostik ikke kan løse problemet, kan der være et problem med den
internetudbyder, du prøver at oprette forbindelse til, med en ekstern enhed, du bruger
til at kontakte internetudbyderen med, eller med den server, du prøver at få adgang til.
Du kan prøve følgende trin:

Internetforbindelser med kabelmodem, DSL-modem eller lokalnetværk

Sørg for, at alle modemmets kabler er tilsluttet korrekt, inklusive netledningen, kablet
fra modemmet til computeren og kablet fra modemmet til telefonstikket. Kontroller
også kabler og strømforsyninger til dine Ethernet-samlingspunkter og -routere.

Sluk for DSL- eller kabelmodemmet i et par minutter, og tænd det derefter igen. Nogle
internetudbydere anbefaler, at du afmonterer modemmets netledning. Hvis der er
en nulstillingsknap på modemmet, kan du trykke på den, før eller efter du slukker og
tænder for modemmet.

background image

63

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Vigtigt:

Instruktioner til modemmer gælder ikke til forbindelser via lokalnetværk. På

lokalnetværk er der evt. samlingspunkter, “switches”, routere og forbindelsespunkter,
som du ikke har, hvis du bruger et DSL- eller kabelmodem. Hvis du bruger et
lokalnetværk til forbindelsen, skal du kontakte netværksadministratoren i stedet for
internetudbyderen.

PPPoE-forbindelser

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til din internetudbyder med PPPoE (Point to Point
Protocol over Ethernet), skal du kontrollere, at du har skrevet de korrekte oplysninger i
vinduet Netværk.

Du kontrollerer netværksindstillinger på følgende måde:

1

Vælg Apple () > Systemindstillinger.

2

Klik på Netværk.

3

Klik på Tilføj (+) nederst på listen med netværksforbindelser, og vælg PPPoE på
lokalmenuen Grænseflade.

4

Vælg en grænseflade til PPPoE-tjenesten på lokalmenuen Ethernet. Vælg Ethernet,
hvis du opretter forbindelse til et netværk med kabler, eller Wi-Fi, hvis du opretter
forbindelse til et trådløst netværk.

5

Klik på Opret.

6

Skriv de oplysninger, du modtog fra din tjenesteudbyder, f.eks. kontonavn,
adgangskode og navnet på PPPoE-tjeneste (hvis tjenesteudbyderen kræver det).

7

Klik på Anvend for at gøre indstillingerne aktive.

background image

64

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Netværksforbindelser

Sørg for, at Ethernet-kablet er sluttet til MacBook Pro og netværket. Kontroller kabler og
strømforsyninger til dine Ethernet-samlingspunkter og -routere.

Hvis to eller flere computere skal dele en internetforbindelse, skal du sørge for, at
netværket er indstillet korrekt. Du skal vide, om du får en eller flere IP-adresser til hver
computer af internetudbyderen.

Hvis du kun får en IP-adresse, skal du have en router, som sikrer, at computerne kan
dele forbindelsen vha. NAT (Network Address Translation) eller “IP masquerading”.
Dokumentationen til routeren indeholder oplysninger om, hvordan du indstiller den.
Du kan også spørge den administrator, som har indstillet netværket. AirPort-basen kan
bruges til at dele en IP-adresse mellem flere computere. Der findes oplysninger om
brug af en AirPort-base i Hjælpcenter og på Apples websted om support til AirPort på
adressen www.apple.com/dk/support/airport.

Hvis du ikke kan løse problemet som beskrevet i disse trin, skal du kontakte
internetudbyderen eller netværksadministratoren.