MacBook Pro - Bruge Apple Hardware Test

background image

Bruge Apple Hardware Test

Hvis du har mistanke om, at der er et problem med hardwaren i MacBook Pro, kan du
bruge programmet Apple Hardware Test til at finde ud af, om der er problemer med en
af computerens komponenter, f.eks. hukommelsen eller processoren.

Du bruger Apple Hardware Test på følgende måde:

1

Afmonter alle eksterne enheder fra computeren, undtagen strømforsyningen.
Hvis der et tilsluttet et Ethernet-kabel, skal du afmontere det.

2

Start computeren igen, og hold tasten D nede, mens computeren starter.

3

Når vinduet med sprogvalg til Apple Hardware Test vises, skal du vælge dit sprog.

4

Tryk på Retur, eller klik på højrepilen.

5

Når hovedmenuen i Apple Hardware Test vises (efter ca. 45 sekunder), skal du følge
instruktionerne på skærmen.

6

Hvis Apple Hardware Test finder en fejl, vises der en fejlkode. Skriv fejlkoden ned, før
du søger hjælp. Hvis Apple Hardware Test ikke finder en hardwarefejl, kan problemet
skyldes en softwarefejl.

background image

62

Kapitel 4

Problem? Find en løsning