MacBook Pro - Bruge MacBook Pro-batteriet

background image

Bruge MacBook Pro-batteriet

Når MagSafe-strømforsyningen ikke er tilsluttet, får MacBook Pro strøm fra det
indbyggede batteri. Hvor længe du kan arbejde med MacBook Pro på en batteriopladning
afhænger af, hvilke programmer du bruger, og hvilke eksterne enheder der er sluttet
til MacBook Pro.

Hvis du slår trådløs Wi-Fi- eller Bluetooth®-teknologi fra og mindsker skærmens
lysstyrke, sparer du på batteriet, når du f.eks. er ude at flyve. Mange af
systemindstillingerne er automatisk indstillet til at optimere batteriets levetid.

På batteriets otte spændingsindikatorer på venstre side af MacBook Pro kan du se, hvor
megen spænding der er tilbage i batteriet. Tryk på knappen ved siden af indikatorerne.
Herefter lyser indikatorerne kortvarigt og viser batteriets resterende spænding.

Vigtigt:

Hvis der kun er en blinkende indikator, er batteriet næsten helt afladt. Hvis

ingen af indikatorerne lyser, er batteriet helt afladt, og MacBook Pro kan ikke starte,
uden at strømforsyningen er tilsluttet. Tilslut strømforsyningen, så batteriet kan oplade.
Der findes flere oplysninger om batteriets indikatorer på side 56.

Du kan også se, hvor megen spænding der er tilbage på batteriet, på symbolet for
batteriets (

) status på menulinjen. Det viste batterispændingsniveau er baseret på

den mængde strøm, der er tilbage på batteriet, og de programmer, ydre enheder og
systemindstillinger, du bruger. Hvis du vil spare på batteriet, skal du lukke programmer
og afmontere ydre enheder, der ikke er i brug, samt justere indstillingerne til
energibesparelse. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du sparer på batteriet og
optimerer batteriets ydeevne, på www.apple.com/dk/batteries/notebooks.html.

background image

31

Kapitel 2

Livet med MacBook Pro

Oplade batteriet

Når den strømforsyning, der fulgte med MacBook Pro, er tilsluttet, oplades batteriet,
hvad enten computeren er slukket, tændt eller på vågeblus. Opladningen går hurtigere,
hvis computeren er slukket eller på vågeblus.

Batteriet i MacBook Pro kan kun udskiftes af en Apple Authorized Service Provider eller
i en Apple Retail Store.