MacBook Pro - Opstille MacBook Pro.

background image

Opstille MacBook Pro.

MacBook Pro er designet, så den er let at opstille og gøre klar til brug. På de følgende
sider gennemgås opstillingen, inkl. disse opgaver:

Â

Tilslutte MagSafe-strømforsyningen på 85 W

Â

Tilslutte kabler og oprette forbindelse til et netværk

Â

Tænde for MacBook Pro

Â

Konfigurere en brugerkonto og andre indstillinger vha. Indstillingsassistent

Â

Indstille Mac OS X-skrivebordet og vælge indstillinger

background image

10

Kapitel 1

Klar, parat, start

Vigtigt:

Fjern beskyttelsesfilmen omkring MagSafe-strømforsyningen på 85 W, før du

opstiller MacBook Pro.

Trin 1:

Slut MagSafe-strømforsyningen på 85 W til MacBook Pro, og oplad batteriet.

Sørg for, at stikket på netledningen sidder korrekt i strømforsyningen. Sæt
netstikket fra strømforsyningen i en stikkontakt, og sæt MagSafe-stikket i MagSafe-
strømforsyningsporten. Når MagSafe-stikket nærmer sig porten, kan du mærke, at
magneten trækker i det.

MagSafe-stik

Netledning

Netstik

¯

MagSafe-port til strømforsyning

Du kan forlænge strømforsyningens rækkevidde, hvis du udskifter netstikket med
netledningen. Træk først netstikket opad for at fjerne det fra strømforsyningen, og slut
derefter den medfølgende netledning til strømforsyningen. Sørg for, at den korrekt tilsluttet.

Når du tager ledningen til strømforsyningen ud af stikkontakten eller computeren, skal
du trække i stikket – ikke i ledningen.

background image

11

Kapitel 1

Klar, parat, start

Første gang du slutter strømforsyningen til MacBook Pro, tændes en indikator på
MagSafe-stikket. Hvis indikatoren lyser orange, oplades batteriet. Hvis indikatoren lyser
grønt, er batteriet helt opladt. Hvis indikatoren ikke lyser, skal du kontrollere, at stikket
et sat korrekt i, og at strømforsyningen er sat i en stikkontakt.

Trin 2:

Opret forbindelse til et netværk med kabler eller et trådløst netværk.

Â

Hvis du vil bruge et trådløst netværk med den indbyggede 802.11n Wi-Fi-teknologi,
skal du sørge for, den trådløse base er tændt, og at du kender navnet på netværket.
Når du tænder MacBook Pro, hjælper Indstillingsassistent dig med at oprette
forbindelse. Der findes gode råd om fejlfinding på side 64.

Â

Hvis du vil bruge en kabelforbindelse, skal du slutte den ene ende af et Ethernet-kabel
til MacBook Pro og den anden ende til et kabel- eller DSL-modem eller et netværk.

®

Ethernet-
kabel

Gigabit Ethernet-port
(10/100/1000Base-T)

G

background image

12

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 3:

Tryk kortvarigt på afbryderknappen (®) for at tænde MacBook Pro.

Du hører en tone, når du tænder computeren.

®

®

Afbryderknap

Det tager et øjeblik at starte MacBook Pro. Når computeren er startet, åbner
Indstillingsassistent automatisk.

Hvis MacBook Pro ikke starter, henvises til ”Hvis MacBook Pro ikke starter” på side 54.

background image

13

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 4:

Konfigurer MacBook Pro med Indstillingsassistent.

Første gang du tænder MacBook Pro, starter Indstillingsassistent. Indstillingsassistent
hjælper dig med at vælge Wi-Fi-netværket, indstille en brugerkonto og overføre
oplysninger fra en anden Mac eller pc. Du kan også overføre oplysninger fra en Time
Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk.
Hvis du overfører fra en anden Mac, skal du evt. opdatere software, hvis der ikke er
installeret Mac OS X version 10.5.3 eller en nyere version på den anden Mac. Hvis du vil
overføre fra en pc, skal du hente programmet Overførselsassistent fra www.apple.com/
dk/migrate-to-mac og installere det på den pc, du vil overføre oplysninger fra.

Når du har startet Indstillingsassistent på MacBook Pro, kan du forlade den midt i
processen uden at slutte den, flytte til den anden computer, hvis du har brug for at
opdatere softwaren, og derefter vende tilbage til MacBook Pro og færdiggøre indstillingen.

Bemærk: Hvis du ikke bruger Indstillingsassistent til at overføre oplysninger, første
gang du starter MacBook Pro, kan du gøre det senere med Overførselsassistent.
Åbn Overførselsassistent i mappen Hjælpeprogrammer i Launchpad. Du kan
få hjælp til brug af Overførselsassistent ved at åbne Hjælpcenter og søge efter
“Overførselsassistent”.

background image

14

Kapitel 1

Klar, parat, start

Du indstiller MacBook Pro på følgende måde:

1

I Indstillingsassistent skal du følge instruktionerne på skærmen, indtil skærmen “Overfør
oplysninger til denne Mac” vises.

2

Foretag en standardindstilling eller en indstilling med overførsel, eller overfør
oplysninger fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk:

Â

Du foretager en standardindstilling ved at vælge “Overfør ikke nu” og klikke på Fortsæt.
Følg resten af instruktionerne for at vælge kabelnetværket eller det trådløse netværk,
indstille en konto og slutte Indstillingsassistent.

Â

Du foretager en indstilling med overførsel ved at vælge “Fra en anden Mac eller pc” og
klikke på Fortsæt. Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den Mac eller pc, du
vil overføre oplysninger fra. Din Mac eller pc skal være tilsluttet det samme netværk
med kabler eller trådløst. Følg instruktionerne til overførsel på skærmen.

Â

Hvis du vil overføre oplysninger fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk,
skal du vælge “Fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk” og klikke
på Fortsæt. Vælg den sikkerhedskopi eller den anden disk, som du vil overføre
oplysninger fra. Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis du ikke vil beholde eller bruge den anden computer, er det bedst at fjerne
godkendelsen af den gamle computer, så den ikke længere kan afspille musik, videoer
eller lydbøger, som du har købt fra iTunes Store. Hvis du fjerner godkendelsen af en
computer, kan sange, videoer og lydbøger, som du har købt, ikke afspilles af andre, og
du frigør en godkendelse til anden brug. Du kan få oplysninger om, hvordan du fjerner
godkendelsen, ved at vælge iTunes-hjælp på Hjælpemenuen i iTunes.

background image

15

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 5:

Tilpas Mac OS X-skrivebordet, og vælg indstillinger.

Du kan nemt give skrivebordet det ønskede udseende vha. Systemindstillinger, som
er kommandocentralen til de fleste indstillinger på MacBook Pro. Vælg Apple () >
Systemindstillinger på menulinjen, eller klik på symbolet for Systemindstillinger i Dock.

Menulinje

Hjælpemenu

Symbol for Spotlight-søgning

Finder-symbol

Symbol for Systemindstillinger

Dock

background image

16

Kapitel 1

Klar, parat, start

Vigtigt:

Du kan i Brugere & grupper vælge en indstilling, så det er muligt at nulstille

log ind-adgangskoden, hvis du glemmer den. Du kan få hjælp til systemindstillinger,
hvis du åbner Hjælpcenter og søger efter “systemindstillinger” eller efter navnet på det
vindue, du vil have hjælp til.